spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Άρτος και Θεάματα

Η επιβολή δύο μέτρων και δύο σταθμών εις το σύγχρονο κοινωνικό γίγνεσθαι, συνιστά το λόγο της δικαιολογημένης αντίδρασης και αγανάκτησης του κόσμου, προκειμένου να διεκδικήσει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη ζωή του, αντιδρώντας λυσιτελώς δια την καταβαράθρωση πάσης μορφής ελπίδας δια το μέλλον του βίου τους.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

[Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω]

Η διττή υποκρισία της παρούσης κυβερνήσεως να προάγει ιταμώς, εν τη περιώδω τοιαύτη, τα δικαιώματα των ανθρώπων, με γνώμονα το σεξουαλικό προσανατολισμό, τη στιγμή την οποία καταλύει εκ βάθρων τα ισόκυρα Συνταγματικά κατοχυρωμένα δικαιώματα της πλειοψηφίας των πολιτών, εξ αφορμής του υποχρεωτικού εμβολιασμού επί ποινής, επαχθούς προστίμου, αποδεικνύει το μέγεθος της επικρατούσας σηψαιμικής καταστάσεως, υπό την έννοια ότι η κυβέρνηση και εν εκτάσει η Πολιτεία συλλήβδην, ουδόλως ενδιαφέρεται δια το κοινό καλό και για το δημόσιο συμφέρον, αλλά αμιγώς περί εξυπηρέτησης ορισμένων συμφερόντων, γεγονός το οποίο άγει εις την εξαγωγή ορισμένων κρίσιμων συμπερασμάτων περί της πορείας της καταστάσεως.

Η προτεραιότητα σε ήσσονος σημασία ζητήματα, ιδίως την παρούσα συγκυρία, και η ολομέτωπη επίθεση εις όποιον προβάλλει λυσιτελώς ενστάσεις περί του αναπαλλοτρίωτου δικαιώματος να μη συναινέσει δια της βίας προς μία ιατρική πράξη, δίχως ουδείς να ευαισθητοποιείται, μολονότι καταστρατηγείται ένα πλέγμα αρχών και αξιών, δια τούτου, λοιπόν αποδεικνύεται η υπερεκχειλίζουσα αποσύνθεση της σημερινής κοινωνίας.

Τούτο, διότι δεν είναι δυνατόν η άσκηση του Συνταγματικού δικαιώματος της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, το δικαίωμα του ελεύθερου αυτό – καθορισμού της υγείας και της εν γένει  ζωής μας, εκφάνσεις της υπόστασης μας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας να καταλύονται αισχρά, να μη λαμβάνεται υπόψιν η περίπυστη και θεμελιώδης αρχή της αναλογικότητας και εν ταυτώ να δίδεται προτεραιότητα προς μία ορισμένη μειοψηφία ανθρώπων, όπου επί της ουσίας ουδείς στρέφεται εναντίον τους, απλώς επιβάλλεται έμμεσα, μία νεοπαγής κουλτούρα δήθεν επηρεασμού της κοινής γνώμης, ούτως ώστε να επιδιωχθεί εν τέλει η τεκνοθεσία ως φυσική συνέπεια των διεκδικήσεων τους (ήτοι των ανθρώπων με ορισμένο σεξουαλικό προσανατολισμό).

Ωσαύτως, όπως και πλειστάκις έχω θίξει και δια μέσου του βήματος τούτου, καθίσταται υποτιμητικό, να περιφρονείται, να λοιδορείται ο πολίτης, επειδή εκδηλώνει προδήλως μία βάσιμη υποψία ή μία εύλογη απορία δια την υγεία του, ενώ εκ παραλλήλου, οι αλλοδαποί εν τη Πατρίδι μας, να απολαμβάνουν προνομιακής μεταχειρίσεως άνευ ετέρου τινός.

Έτι περαιτέρω η κατάσταση, καθίσταται εύφλεκτη, διότι πέραν εν γένει του οργανωμένου σχεδίου αντικατάστασης του Ελληνικού πληθυσμού, ως τούτο πιθανολογείται και συνάγεται από τις συμπαρομαρτούσες συνθήκες, δηλονότι εκκινήθηκε ο συνειδησιακός εκμαυλισμός και η ηθική κατάπτωση, επακολούθησε, η άλωση της εθνικής συνειδήσεως, το ιδεολόγημα του εθνομηδενισμού, η διάβρωση κάθε αξίας, επιβλήθηκαν τα επαχθή μνημόνια και σήμερον όντες πτωχοποιημένη, μειοψηφία εις την Πατρίδα μας, απόλλυται κάθε μορφή ελευθερίας μας με τη φυσική αυτουργία της θεσμικής ελίτ της Ελλαδικής Πολιτείας.

Εν άλλοις λόγοις καθιστάμεθα, αθύρματα εις την Πατρίδα μας και η Πολιτεία αντιμετωπίζει τους Έλληνες ως εχθρούς, επιδιώκοντας να τους ακρωτηριάσει από το παρελθόν και από τον ομφάλιο λώρο τους, λίαν σκοπίμως, προκειμένου να τους αντικαταστήσει μέσω των διαφόρων πολυώνυμων πρακτικών καθολικής αλλοτριώσεως όπου και μετέρχεται κοινωνικά.

Ο στόχος καθίσταται η πλήρης σύγχυση, η παρέλκυση, η άρδην και πλήρης απομάκρυνσή τους από τις παραδόσεις τους, ούτως ώστε άνευ πνευματικής υπόστασης, έχοντας απεμπολήσει κάθε έρεισμα αντίστασης, ή διανοητική ικμάδα, ούτως ώστε οι πολίτες νομοτελειακά να συνθηκολογήσουν, καθότι πελιδνοί και καθημαγμένοι, όντες, να μην καθίσταται ικανοί να αντιδράσουν, και θα παραδοθούν οικειοθελώς και αμελλητί.

Η επιβολή της αντεστραμμένης πραγματικότητας συνιστά ανυπερθέτως μία ακαταμάχητη πραγματικότητα η οποία εν προκειμένω, ακριβώς κατατείνει εις την κατίσχυση του παραλογισμού και της επικρατήσεως μίας «ατζέντας» πολιτικής διάλυσης, όπου όποιος τολμήσει να αντιταχθεί έναντι αυτών, προσκρούει σφόδρα εις τις ερπύστριες του ολοκληρωτισμού.

Ζούμε μια περίοδο, δυσώδους οσμής σήψεως, όπου το πρότυπο καθίσταται η διαφθορά και η χώρα έχει περιέλθει εις ένα πνιγηρό αδιέξοδο καθότι, δυστυχώς αισχύνεσαι σήμερα να είσαι πολίτης μίας ανθελληνικής Πολιτείας η οποία, επιχειρεί παντί τρόπω να επιτεθεί κατά του Ελληνισμού.

Popular Articles