spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Δικαστική διαμάχη για το νομοσχέδιο 96

Με ισχύ από την 1η Ιουνίου, το νομοσχέδιο 96 αμφισβητείται στο δικαστήριο • Francisation Κεμπέκ: Το Κεμπέκ αναμένει αύξηση της εγγραφής στα γαλλικά μαθήματα

Με ισχύ από την 1η Ιουνίου, το νομοσχέδιο 96 αμφισβητείται στο δικαστήριο • Francisation Κεμπέκ: Το Κεμπέκ αναμένει αύξηση της εγγραφής στα γαλλικά μαθήματα

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Από την Πέμπτη 1 Ιουνίου το νομοσχέδιο 96 του Κεμπέκ μπήκε σε πλήρη ισχύ. Ο αμφιλεγόμενος νόμος, που περιορίζει τη χρήση της αγγλικής γλώσσας σε ορισμένες ρυθμίσεις, σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τη χρήση των γαλλικών στο Κεμπέκ. Έχει προκαλέσει διαμαρτυρίες, δικαστικές προκλήσεις και ανησυχία, από ομάδες που εκπροσωπούν τους αγγλόφωνους της επαρχίας. Ακολουθεί μια γρήγορη περίληψη ορισμένων από τις αλλαγές που έρχονται.

ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ
ΤΙΣ ΓΑΛΛΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Όλες οι εταιρείες που έχουν μεταξύ πέντε και 49 υπαλλήλους, θα πρέπει να δηλώνουν κάθε χρόνο το ποσοστό του εργατικού δυναμικού τους που «δεν μπορεί να επικοινωνήσει στα γαλλικά». Το ποσοστό επάρκειας μιας εταιρείας στη γαλλική γλώσσα θα δημοσιοποιείται στο μητρώο επιχειρήσεων. Η κυβέρνηση ορίζει τη δυνατότητα επικοινωνίας στα γαλλικά ως την ικανότητα εκτέλεσης καθηκόντων στα γαλλικά.

«Ανάλογα με την κατηγορία εργασίας ενός υπαλλήλου και τα καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί, αυτή η ικανότητα μπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο προφορικών ή γραπτών ανταλλαγών με συναδέλφους, προϊσταμένους ή πελάτες», σύμφωνα με την κυβέρνηση.

«Η επικοινωνία στα γαλλικά συνεπάγεται, για παράδειγμα, την ικανότητα κατανόησης των οδηγιών εργασίας, συμμετοχής σε συναντήσεις, κατάρτισης, σύνταξης ή κοινής χρήσης εγγράφων εργασίας (σημειώματα, εκθέσεις, έντυπα κ.λπ.) και να εξυπηρετήσει τους πελάτες στα γαλλικά».

Ο Jean-François Roberge, υπουργός αρμόδιος για τη γαλλική γλώσσα, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα βοηθήσει τις επιχειρήσεις με αυτή την απαίτηση.

Όμως, η Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων, ανησυχεί ότι το νομοσχέδιο 96 θα δημιουργήσει μεγαλύτερη επιβάρυνση στις μικρές επιχειρήσεις που ήδη αγωνίζονται να επιζήσουν. Επίσης, όλα τα συμβόλαια – με ελάχιστες εξαιρέσεις – πρέπει να γίνονται στη γαλλική γλώσσα. Συμπεριλαμβάνονται τα συμβόλαια ασφάλειας, όρους παροχής υπηρεσιών και συμφωνίες δικαιόχρησης.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Οι νέοι μετανάστες στο Κεμπέκ θα έχουν μια περίοδο χάριτος, πριν οι διατάξεις του νομοσχεδίου 96 τους επηρεάσουν άμεσα. Οι νέοι μετανάστες πρέπει να λαμβάνουν κυβερνητικές υπηρεσίες αποκλειστικά στα γαλλικά, έξι μήνες μετά την άφιξή τους στο Κεμπέκ.

Η κυβέρνηση αναφέρει ότι «οι γνώσεις τους στα γαλλικά θα ληφθούν υπόψη στη διαδικασία επιλογής και η επάρκειά τους στη γαλλική γλώσσα θα απαιτηθεί για ορισμένα προγράμματα μετανάστευσης, για όσους επιθυμούν να μεταβούν από προσωρινή άδεια παραμονής σε μόνιμη».

ΝΕΑ ΠΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ

Όποιος επιθυμεί να βελτιώσει τις γνώσεις του στη γαλλική γλώσσα θα μπορεί να εγγραφεί στη νέα διαδικτυακή πύλη της κυβέρνησης. Η πύλη Francization Québec θα είναι διαθέσιμη στους μελλοντικούς μετανάστες που θέλουν να μάθουν γαλλικά πριν από την άφιξή τους στο Κεμπέκ, εργαζόμενους και κατοίκους του Κεμπέκ που δε μιλούν γαλλικά.

ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Με στόχο την προώθηση της γαλλικής γλώσσας, το νομοσχέδιο 96 απαιτεί από την πολιτική διοίκηση να χρησιμοποιεί τα γαλλικά «με υποδειγματικό τρόπο», σύμφωνα με το άρθρο 13.2 του νόμου. Αυτό ισχύει για κυβερνητικά υπουργεία και υπηρεσίες, δημοτικούς οργανισμούς, οργανισμούς υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών και εκπαιδευτικούς οργανισμούς, με ορισμένες εξαιρέσεις.

Εξαιρέσεις περιλαμβάνουν άτομα που είναι επιλέξιμα να λάβουν εκπαίδευση στα αγγλικά, αυτόχθονες πληθυσμούς, μετανάστες που βρίσκονται στο Κεμπέκ για λιγότερο από έξι μήνες, τουριστικές υπηρεσίες και όταν η κυβέρνηση παρέχει υπηρεσίες εκτός του Κεμπέκ.

Οι επαρχιακοί δημόσιοι υπάλληλοι έχουν κληθεί να ελέγξουν εάν ένας πελάτης πληροί τουλάχιστον μία από τις προϋποθέσεις σε κατάλογο κριτηρίων του υπουργείου, πριν προσφέρουν υπηρεσία σε οποιαδήποτε γλώσσα εκτός της γαλλικής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα καθορίζουν ποιος πληροί αυτά τα κριτήρια, βασιζόμενοι σε πελάτες που ενεργούν «καλή τη πίστη».

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ

Οι υπηρεσίες στα αγγλικά ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα μπορούν να παρασχεθούν σε έναν πελάτη μόνο εάν:

-Το άτομο μπορεί να πάει σε αγγλόφωνο σχολείο.

-Το άτομο είναι αυτόχθονο.

-Το άτομο έχει ιστορικό επικοινωνίας με την εν λόγω υπηρεσία στα αγγλικά πριν από τις 13 Μαΐου 2021.

-Το άτομο λαμβάνει υπηρεσίες εκτός του Κεμπέκ.

-Το άτομο είναι ένας νέος μετανάστης στον Καναδά που έφτασε στο Κεμπέκ μέσα στους προηγούμενους έξι μήνες και μαθαίνει γαλλικά.

-Οι κανόνες δεν ισχύουν για τις δημοτικές υπηρεσίες.

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ 96 ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙΤΑΙ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ JULIUS GREY

Μεταξύ των διατάξεων που αμφισβητεί ο Grey περιλαμβάνονται νέες εξουσίες που παρέχονται στο Office québécois de la langue française για την έρευνα και την κατάσχεση εγγράφων, ιδίως εκείνων που θα μπορούσαν να προστατεύονται από το νομικό απόρρητο μεταξύ δικηγόρων και πελατών τους.

Η αγωγή αμφισβητεί επίσης διατάξεις που απαιτούν όλα τα δικαστικά έγγραφα να είναι στα γαλλικά, καθώς και εκείνες που καταργούν τις απαιτήσεις για τους δικαστές να είναι δίγλωσσοι. Ο Γκρέι είπε, ότι οι τελευταίες διατάξεις παραβιάζουν την αρχή ότι ο κατηγορούμενος έχει το δικαίωμα να γίνει κατανοητός από ένα δικαστή και έχει το δικαίωμα να κατανοήσει τις νομικές διαδικασίες.

Επίσης αμφισβητείται από την «Ομάδα Εργασίας για τη Γλωσσική Πολιτική». Την Τετάρτη 31 Μαΐου, η Ομάδα Εργασίας για τη Γλωσσική Πολιτική μέσω του δικηγόρου της Mtre. Μάικλ Μπέργκμαν, κατέθεσε τη νομική της προσφυγή στο νομοσχέδιο 96 στο Ανώτατο Δικαστήριο του Κεμπέκ. Η προσφυγή δίνει έμφαση στα θεμελιώδη δικαιώματα των ατόμων και αμφισβητεί την έννοια των «συλλογικών δικαιωμάτων» όπως ορίζεται στο νομοσχέδιο 96. Το ενημερωτικό σημείωμα επισημαίνει, ότι το νομοσχέδιο επιβάλλει ένα εντελώς νέο καθεστώς και ιεραρχία δικαιωμάτων, σύμφωνα με τα οποία «η ταυτότητα της γαλλόφωνης πλειοψηφίας και του πολιτισμού του Κεμπέκ υπερισχύει της ατομικής ταυτότητας, της γλώσσας και του πολιτισμού των μη γαλλόφωνων του Κεμπέκ». Η συνέπεια είναι, ότι οι εταιρείες μπορούν να επικοινωνούν μόνο με την κυβέρνηση του Κεμπέκ στα γαλλικά και μόνο οι κάτοικοι του Κεμπέκ που έχουν εκπαιδευτεί στα αγγλικά στον Καναδά επιτρέπεται να απευθύνονται στην κυβέρνηση στα αγγλικά. Το ενημερωτικό σημείωμα αμφισβητεί επίσης τη μονομερή τροποποίηση του καναδικού συντάγματος που αναγνωρίζει το Κεμπέκ ως γαλλόφωνο έθνος.
Θα χρειαστούν χρόνια και θα κοστίσουν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε νομικές αμοιβές πριν εκδοθεί ετυμηγορία στις αγωγές κατά του νομοσχεδίου 96.

Popular Articles