Home Local News Διπλή πρόκληση για την Παιδεία της Επαρχίας

Διπλή πρόκληση για την Παιδεία της Επαρχίας

Διπλή πρόκληση για την Παιδεία της Επαρχίας

Ελλείψεις καθηγητών και υποστηρικτικού προσωπικού λίγο πριν την έναρξη της νέας σχολικής περιόδου

Καθώς πλησιάζει η νέα σχολική χρονιά, το Κεμπέκ αντιμετωπίζει μια διπλή πρόκληση: την έλλειψη καθηγητών και μια εξίσου ανησυχητική έλλειψη υποστηρικτικού προσωπικού. Η Fédération des employées et employés de services publics (Ένωση Δημοσίων Υπαλλήλων) έχει εκδώσει προειδοποίηση, ότι η διαθεσιμότητα υποστηρικτικού προσωπικού, όπως γραμματείς, τεχνικοί ειδικής αγωγής και εκπαιδευτές παιδικής μέριμνας μετά το σχολείο, είναι κρίσιμα χαμηλή.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το σοβαρό έλλειμμα στους εκπαιδευτές παιδικής μέριμνας μετά το σχολείο. Το κέντρο υπηρεσιών του Μόντρεαλ (Centre de Services scolaires de Montréal) έχει περίπου 230 κενές θέσεις, ενώ το κέντρο υπηρεσιών Mille-Îles στις περιοχές της βόρειας ακτής και το κέντρο υπηρεσιών Chemin-du-Roy στην περιοχή Mauricie αντιμετωπίζουν 405 και 136 κενές θέσεις αντίστοιχα. Αυτή η έλλειψη υποδεικνύει, ότι ορισμένα μέλη του προσωπικού θα έχουν την ευθύνη της επίβλεψης 30 ή 40 παιδιών ταυτόχρονα, με το ενδεχόμενο να αναγκαστούν τα σχολεία να περιορίσουν ή ακόμη και να αναστείλουν ορισμένες υπηρεσίες.

Η Annie Charland, πρόεδρος του τομέα εκπαίδευσης της ένωσης, εξέφρασε τις ανησυχίες της, δηλώνοντας: «Αυτό που θα δούμε είναι ότι η ενδεικνυόμενη αναλογία δε θα είναι ένας εργαζόμενος για 20 μαθητές. Θα είναι πραγματικά υπερφορτωμένοι». Ο Frédéric Brun, αντιπρόεδρος της ένωσης, ανέπτυξε το θέμα, υπογραμμίζοντας ότι το συνεχιζόμενο έλλειμμα εκπαιδευτών έχει παρακινήσει πολλούς τεχνικούς ειδικής αγωγής να αναλάβουν καθήκοντα καθηγητών. Επεσήμανε ότι αυτό το έλλειμμα επηρεάζει όχι μόνο τα επίπεδα προσωπικού, αλλά επίσης περιορίζει τις υπηρεσίες για μαθητές με ειδικές ανάγκες ή δυσκολίες.

Ο υπουργός παιδείας του Κεμπέκ αποκάλυψε πρόσφατα, ότι η επαρχία αντιμετωπίζει αυτήν την περίοδο έλλειμμα 8.558 θέσεων διδασκαλίας, περιλαμβανομένων 1.859 πλήρους απασχόλησης και 6.699 μερικής απασχόλησης. Παρά τις εκτεταμένες προσπάθειες πρόσληψης, ο υπουργός Bernard Drainville παραδέχθηκε ότι η επαρχία του Κεμπέκ θα συνεχίσει να βασίζεται σε «νομικά μη καταρτισμένα» άτομα – αυτά που δε διαθέτουν πιστοποιητικά ή πτυχία εκπαίδευσης – για τη συμπλήρωση των κενών των θέσεων διδασκαλίας.

Οι ελλείψεις στο προσωπικό υποστήριξης έχουν επίσης προκαλέσει ανησυχία μέσα στο συνδικάτο. Ένας μεγάλος αριθμός υποστηρικτικού προσωπικού έχει παραιτηθεί τα τελευταία χρόνια, με 400 αποχωρήσεις από το κέντρο υπηρεσιών του Μόντρεαλ και περισσότερες από 175 από το κέντρο υπηρεσιών Mille-Îles. Οι δύσκολες συνθήκες εργασίας ωθούν ακόμη και έμπειρα μέλη του προσωπικού να επανεξετάσουν τις θέσεις τους. Η Charland μοιράστηκε τη δύσκολη κατάσταση αυτών των ανθρώπων, αποκαλύπτοντας ότι άτομα με 20 έως 25 χρόνια εμπειρίας, έχουν εκφράσει την αδυναμία τους να συνεχίσουν υπό τις τρέχουσες συνθήκες.

Ο Frédéric Brun επεσήμανε το ζήτημα, τονίζοντας τη δύσκολη θέση του υποστηρικτικού προσωπικού ως κάποιοι από τους χαμηλότερα αμειβόμενους υπαλλήλους στο δημόσιο τομέα. Σημείωσε ότι οι ρόλοι τους πολλές φορές υφίστανται ασαφή καθήκοντα. Και η Charland και ο Brun έχουν καλέσει για βελτιωμένες αμοιβές και συνθήκες εργασίας, ισχυριζόμενοι ότι αυτές οι αλλαγές είναι κρίσιμες για την προσέλκυση και διατήρηση περισσότερου προσωπικού.

Μπροστά σε αυτές τις προκλήσεις, το εκπαιδευτικό σύστημα στο Κεμπέκ βρίσκεται σε αδιέξοδο. Η διπλή έλλειψη καθηγητών και υποστηρικτικού προσωπικού απειλεί όχι μόνο την ποιότητα της εκπαίδευσης, αλλά και την ευζωία των μαθητών, ιδίως αυτών με ειδικές ανάγκες. Καθώς η νέα σχολική χρονιά πλησιάζει, οι πολιτικοί πρέπει να αντιμετωπίσουν αυτές τις ανησυχίες με επείγουσα δράση, για να εξασφαλίσουν ότι οι μαθητές θα λάβουν την εκπαίδευση και τη φροντίδα που αξίζουν.

Ο εκπαιδευτικός τομέας του Κεμπέκ αντιμετωπίζει μια σοβαρή κρίση στον τομέα της πρόσληψης προσωπικού, αποτελώντας ένα από τα πλέον πληγείσα από αυτό το πρόβλημα. Η πανδημία του COVID-19 και η οικονομική κρίση που ακολούθησε επιδείνωσαν σημαντικά την κατάσταση, καθώς πολλοί εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν δυσχέρειες και αβεβαιότητα, σχετικά με τη σταθερότητα της θέσης εργασίας τους.

Ο υψηλός βαθμός παραιτήσεων αποτελεί ανησυχητικό φαινόμενο, καθώς ακόμα και νέοι εκπαιδευτικοί που μόλις διορίζονται στις θέσεις τους εγκαταλείπουν τις θέσεις αυτές, σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα. Η προοπτική της ανασφάλειας στην εργασία, η αβεβαιότητα για το μέλλον και η αυξημένη πίεση λόγω του υψηλού όγκου εργασίας και των απαιτήσεων που συνδέονται με τη διδασκαλία και την παιδεία, υπονομεύουν τη δυνατότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλαντούχου προσωπικού στον τομέα της εκπαίδευσης.

Η αντίξοα κατάσταση έχει επηρεάσει διάφορα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος, από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση μέχρι και τα πανεπιστήμια. Είναι ζωτικής σημασίας να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση, για τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης για τους μαθητές και τους φοιτητές.

Featured Local Savings

Exit mobile version