spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Εθνικός αποσκορακισμός

H αλλοίωση της Ελληνικής γλώσσης αποτελεί χρόνιο βασικό σχεδιασμό επελεύσεως πλήγματος προς την εθνική συνείδηση, ταυτότητα και ιστοριογνωσία του Ελληνικού λαού, αρχής γενομένης ήδη προς της επαναστάσεως και ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους υπό ορισμένους ελληνόφωνους Δούρειους ίππους του συστήματος.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Η γλώσσα συνιστά τον πυρήνα, τη δομική σταθερά ενός έθνους, διότι αποτελεί το δίαυλο, δομεί τον ομφάλιο λώρο της σύνδεσης της Αρχαίας Ελλάδας, του Βυζαντίου με τη σύγχρονη Ελλάδα, εν άλλοις λόγοις συνιστά τη γνήσια ψαύση της εθνικής μας αυτογνωσίας, διότι διά μέσου αυτής, δυνάμεθα να αντιληφθούμε τον τρόπο σκέψης του παρελθόντος, αλλά και να έλθουμε έστω και νοερά εις εγγύτερη επαφή με το απώτατο παρελθόν μας.

Σήμερον, η γλώσσα έχει κατακρεουργηθεί, λογίζεται ως ένα απονοκερωμένο εργαλείο, το οποίο δέον όπως καταρρακωθεί και λεηλατηθεί, μετασχηματιζόμενη απλώς εις ένα στείρο, μη ζωτικό εργαλείο συγκρότησης ταυτότητας, απλώς ένα υπεραπλουστευμένο μέσο άμεσης επικοινωνίας των λαών.

Προς την κατεύθυνση αυτή κατέτεινε, αφενός μεν, η κατάργηση των πνευμάτων και εξ ετέρου, η καθιέρωση της δημοτικής, με το ψευδές επιχείρημα, διαρκούσης της μεταπολιτεύσεως, ότι η γλώσσα δέον όπως καταπέσει ίνα καταστεί πιο δημώδες, διότι μόνον εάν αποκαθηλωθεί από το φερόμενο κατά το σύστημα «λογιοτατισμό», τότε θα καταστεί χρήσιμη δια το λαό.

Το εν λόγω αφήγημα καθίσταται παντάπασι ψευδές, τέλεον αναληθές και πρόδηλα αήθες, διότι η γλώσσα συνιστά την ψυχή και το θεμέλιο του πολιτισμού και της ταυτότητας ενός λαού, εξ αυτού λοιπόν του λόγου, επιβάλλεται να διδάσκεται μετά επιτάσεως δια να περιφρουρηθεί η ελληνική γραμματεία και εν ταυτώ να διασωθεί η πολιτισμική μας ταυτότητα και ο άρρηκτος δεσμός με το παρελθόν μας.

Οι διαφθορείς της Ελληνικής γλώσσης, η εσκεμμένη ταύτισή της με τη μαρξιστική φληναφηματολογία, ήγαγε τη γλώσσα ιδίως, διαρκούσης της εγκαθιδρύσεως της Πασοκικής λαίλαπας να αποσκορακιστεί και να τρωθεί εις τη βάση της, με τη σκόπιμη εμιφλοχώρηση καταιγισμού άτοπων και κακοποιητικών νεολογισμών.

Τούτο, προϊόντος όμως του χρόνου, εν μέρει, δια της κατισχύσεως της επιστήμης, καταπολεμήθηκε λυσιτελώς και τελεσφόρως, με αποτέλεσμα να γίνεται έκτοτε μία διαρκή προσπάθεια προς διαφύλαξη της ποιότητας της Ελληνικής γλώσσας, παρά την αντίθετη έμπρακτα εκπεφρασμένη βούληση του δοτού ανθελληνικού Κράτους, το οποίο υιοθετεί τα ευήθη επιχειρήματα της ψευδώνυμης αριστεράς, ότι  η καθαρεύουσα αποτελεί γλώσσα της αστικής τάξης και η αρχαία ελληνική γλώσσα αποτελεί νεκρή γλώσσα.

Η κατάσταση περί της γλώσσας έχει εκτραχηλιστεί, δοθέντος ότι ευρίσκεται εις το στόχαστρο της παγκοσμιοποιήσεως, η οποία την έχει πλήξει υπό τους ολοτήρες της, διότι συνιστά μείζονα και ακανθώδη παράγοντα ανάνηψης της εθνικής συνειδήσεως και θεμελιώσεως ετερότητας και ταυτότητας, ενός λαού, όπως είναι ανυπερθέτως ο περίλαμπρος ελληνικός λαός, ως φορέας του Ιερού Πολιτισμού του.

Τα σχέδια βεβαίως της Νέας Τάξης πραγμάτων έγκεινται εις την από-εθνικοκοποίηση, εις την προώθηση του εθνομηδενιστικού ιδεολογήματος, την κιβδηλοποίηση και διαστρέβλωση της ιστορικής αλήθειας, την κατακρεούργηση της Ελληνικής γλώσσης αλλά και την αποδόμηση της ζώσης Ορθοδόξου παραδόσεως.

Ο εχθρός της ολοκληρωτικής παγκοσμιοποιήσεως, είναι ότι αφυπνίζει συνειδήσεις και συγκροτεί εθνική ταυτότητα, βάλλεται και κατασυκοφαντείται συλλήβδην, λυσσωδώς και πανταχόθεν.

Εν τω πλαισίω λοιπόν τούτο, οφείλουμε να τιμάμε τη γλώσσα των προγόνων μας, να αντισταθούμε και να διαφυλάξουμε την ιερά παρακαταθήκη της αρχαίας ελληνικής γλώσσης και της καθαρεύουσας ως κόρην οφθαλμού, τόσο δια λόγους ηθικής τάξεως όσον και αληθείας.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

Popular Articles