spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Εξώδικο στον Πρόεδρο της Κοινότητας

George Guzmas
George Guzmas

Δικηγορικό γραφείο: «Ο κοινοτικός προϋπολογισμός που θα παρουσιάσετε στις 21 Ιανουαρίου 2024 πρέπει να κοινοποιηθεί στους πελάτες μας και σε όλα τα μέλη της ΕΚΜΜ το αργότερο έως τις 14 Ιανουαρίου 2024»

Του Γιώργου Στυλ. Γκιούσμα

Ενώ γίνονται οι προετοιμασίες για τη γενική συνέλευση που θα γίνει στις 21 Ιανουαρίου στις 3 το απόγευμα στο PALACE, ξαφνικά την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου δικαστικοί κλητήρες κοινοποίησαν εξώδικό στον πρόεδρο της κοινότητας Γιώργο Τσούκα!

Όπως ενημερώνει το έγγραφο του δικηγόρου Laurent Debrun, από το δικηγορικό γραφείο spiegelsohmer με υπόθεση φακέλου 732618-1001, οι πελάτες του – μέλη της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ – Δημήτρης Σακογιάννης, Κυριάκος Μαντζωρίνης, Ιωάννης Ευθυμιακόπουλος, Χρήστος Γουλάκος και Ευαγγελία (Angie) Πελόνη, κατηγορούν ότι έχουν γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο Παραβιάσεις των εσωτερικών κανονισμών της ΕΚΜΜ. Άγνωστο είναι τι αντίμετρα θα πάρει η διοίκηση Τσούκα.

Προς ενημέρωση, σάς παραθέτουμε αποσπάσματα του εξώδικου – σε ελεύθερη μετάφραση – που απευθύνεται στον πρόεδρο της ΕΚΜΜ Γιώργο Τσούκα, με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Τα συμπεράσματα δικά σας…

«Οι πελάτες μας θεωρούν ότι, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων σας ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΜΜ, από το διορισμό σας στις 19 Ιουνίου 2022, έχετε εμπλακεί σε ενέργειες που περιγράφονται πληρέστερα κατωτέρω, οι οποίες προκάλεσαν σοβαρή οικονομική, λειτουργική και δυσφήμιση στην ΕΚΜΜ. Η κατάσταση είναι τόσο ανησυχητική, που οι πελάτες μας σας θεωρούν προσωπικά υπεύθυνους γι’ αυτή την κατάσταση πραγμάτων που πηγάζει από τις αμελείς ενέργειες και παραλείψεις σας. Εφιστούμε την προσοχή σας στις ακόλουθες ενέργειες και παραλείψεις, τις οποίες οι πελάτες μας θεωρούν ότι συνιστούν βαριά αμέλεια που σας καθιστά, ως μέλη του διοικητικού συμβουλίου, προσωπικά υπεύθυνους: Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος εν γνώσει τους παρέλειψαν να εγκριθεί και να κοινοποιηθεί στα μέλη της ΕΚΜΜ κοινοτικός προϋπολογισμός από Ειδική Γενική Συνέλευση της Κοινότητας πριν από την 1η Ιουλίου 2022 και την 1η Ιουλίου 2023, για τα οικονομικά έτη 2023 και 2024, κατά κατάφωρη παραβίαση του άρθρου 6.4 του καταστατικού της ΕΚΜΜ. Ωστόσο, εγκρίθηκε ψήφισμα από την Ειδική Γενική Συνέλευση στις 17 Μαΐου 2023, με το οποίο δόθηκε εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο να προετοιμάσει και να υποβάλει κοινοτικό προϋπολογισμό προς έγκριση από τη Γενική Συνέλευση το συντομότερο δυνατό στη συνέχεια και να σεβαστεί και να επιβάλει περιορισμούς δαπανών στο μεταξύ.

Παρά τα ανωτέρω, με πλήρη αδιαφορία για τις καταπιστευματικές και νομικές υποχρεώσεις τους, οι πελάτες μας θεωρούν ότι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ενέκριναν μονομερώς την πρόσληψη 24 νέων υπαλλήλων της ΕΚΜΜ κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 2022-23 με αποτέλεσμα περίπου 870.000 δολάρια σε επιπλέον μισθό/παροχές και δαπάνες. Οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του οικονομικού έτους 2022-23 αποκαλύπτουν ότι υπάρχει πλέον καταστροφικό έλλειμμα περίπου 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων ή καθαρή οικονομική επιδείνωση της κατάστασης περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων υπό την εγκαταλελειμμένη διοίκηση αυτού του διοικητικού συμβουλίου.

Αυτό, με τη σειρά του, οδήγησε σε σημαντικές αρνητικές ταμειακές ροές και σε επικείμενη κρίση ρευστότητας, η οποία, σύμφωνα με εκτίμηση της Επιτροπής Ελέγχου της ΕΚΜΜ, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα η ΕΚΜΜ να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις κύριες οικονομικές υποχρεώσεις της, ιδιαίτερα στη μισθοδοσία των εργαζομένων, ήδη από το Μάρτιο του 2024. Την ανησυχία αυτή συμμερίζονται και οι ελεγκτές E&Y.

Οι πελάτες μας ενημερώνονται ότι, λόγω των πιέσεων που ασκήθηκαν πρόσφατα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από την Επιτροπή Ελέγχου, συμφωνήσατε τελικά να συγκαλέσετε Ετήσια Γενική Συνέλευση της Κοινότητας για τις 21 Ιανουαρίου 2024. Η Ανακοίνωση αναφέρει ότι θα παρουσιαστούν ο Ενοποιημένος Προϋπολογισμός της ΕΚΜΜ 2023-2024 και ο Προκαθορισμός του Προϋπολογισμού 2024-2025. Οι πελάτες μας απαιτούν να αντιμετωπιστεί άμεσα και ανοικτά το ζήτημα των δύο προηγούμενων κοινοτικών προϋπολογισμών που έλειπαν και των παράνομων δαπανών. Οι πελάτες μας ζητούν, εν αναμονή της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και της πιθανής έγκρισης και επικύρωσης κοινοτικού προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση στις 21 Ιανουαρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο να απέχει από τη δαπάνη οποιωνδήποτε κεφαλαίων της ΕΚΜΜ εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από το καταστατικό υπό τις παρούσες συνθήκες, δηλαδή αποκλειστικά για την πληρωμή μισθών και τρεχόντων λειτουργικών εξόδων.

Ο κοινοτικός προϋπολογισμός που θα παρουσιάσετε στις 21 Ιανουαρίου 2024, πρέπει να κοινοποιηθεί στους πελάτες μας και σε όλα τα μέλη της ΕΚΜΜ στις ή πριν από τις 14 Ιανουαρίου 2023.

Οι πελάτες μας σας θεωρούν προσωπικά υπεύθυνους για τις παράνομες δαπάνες που εγκρίνατε, συμπεριλαμβανομένου του αιτήματος να επιστρέψετε από τα προσωπικά σας κεφάλαια όλα αυτά τα παράνομα δαπανηθέντα χρήματα στην ΕΚΜΜ, δεδομένου ότι τα τρομερά οικονομικά προβλήματα της ΕΚΜΜ προκύπτουν άμεσα από τη βαριά αμέλεια και τις παράνομες ενέργειές σας.

Πράξτε ανάλογα.

Λοράν Ντεμπρούν

Δικηγόρος

LD/vth

Popular Articles