spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Η Έλλειψη Εργατικού Δυναμικού κόστισε 38 δις$ στις ΜΜΕ του Καναδά το 2022

Η Έλλειψη Εργατικού Δυναμικού κόστισε 38 δις$ στις ΜΜΕ του Καναδά το 2022

Το 2022, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) του Καναδά αντιμετώπισαν μια κρίσιμη πρόκληση που είχε βαθύ αντίκτυπο στην οικονομική τους υγεία: μια σοβαρή έλλειψη εργατικού δυναμικού. Σύμφωνα με την Καναδική Ομοσπονδία Ανεξάρτητων Επιχειρήσεων (CFIB), αυτή η έλλειψη είχε ως αποτέλεσμα μια εκπληκτική απώλεια άνω των 38 δισεκατομμυρίων σε ευκαιρίες εσόδων για τις ΜΜΕ.

Αυτή η κρίση, όχι μόνο υπογραμμίζει τον ουσιαστικό ρόλο του ανθρώπινου κεφαλαίου στις επιχειρηματικές δραστηριότητες αλλά υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για καινοτόμες λύσεις για την καταπολέμηση τέτοιων προκλήσεων του εργατικού δυναμικού.

Η έκθεση, όπως περιγράφεται λεπτομερώς από το CFIB, αποκαλύπτει μια ζοφερή εικόνα της κατάστασης. Οι ΜΜΕ, ιδιαίτερα στο Κεμπέκ, επλήγησαν περισσότερο, περισσότερο από τις αντίστοιχες σε άλλες Επαρχίες. Αυτή η επαρχιακή ανισότητα στον αντίκτυπο υποδηλώνει διαφορετικούς βαθμούς τρωτότητας και ανθεκτικότητας στις περιφερειακές οικονομίες του Καναδά.

Οι ΜΜΕ του Κεμπέκ, σύμφωνα με την έκθεση, ήταν οι πιο πιθανό να υπέστησαν απώλεια κερδών λόγω της έλλειψης εργατικού δυναμικού, με σημαντικό αριθμό από αυτές, μία στις τρεις, να πρέπει να αρνηθούν συμβάσεις λόγω προβλημάτων προσωπικού.

Ο τομέας που επλήγη περισσότερο ήταν οι κατασκευές, ο οποίος είδε τις πιθανές επιχειρηματικές ευκαιρίες αξίας άνω των 9,6 δισεκατομμυρίων να του διαφεύγουν. Ακολούθησε ο τομέας του λιανικού εμπορίου με εκτιμώμενη ζημία 3,8 δισ. και ο τομέας των κοινωνικών υπηρεσιών αντιμετώπισε ζημιά 3,3 δισ. Αυτοί οι αριθμοί δεν είναι απλώς αφηρημένα στοιχεία αλλά αντιπροσωπεύουν χαμένες ευκαιρίες για ανάπτυξη, επέκταση και κοινωνική υπηρεσία.

Η έλλειψη εργατικού δυναμικού οδήγησε σε φαινόμενο ντόμινο στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Οι εργοδότες έπρεπε να αντιμετωπίσουν αυξημένο φόρτο εργασίας, με αποτέλεσμα πολλοί να εργάζονται περισσότερες ώρες. Η έλλειψη επαρκούς προσωπικού ανάγκασε τις επιχειρήσεις να μειώσουν τις ώρες λειτουργίας τους, επηρεάζοντας άμεσα την παροχή υπηρεσιών και την ικανοποίηση των πελατών. Επιπλέον, η αδυναμία εκπλήρωσης των συμβάσεων λόγω ελλείψεων προσωπικού, όχι μόνο σήμαινε απώλεια εσόδων αλλά και δυνητικά ζημιογόνα μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις και φήμη.

Η Laure-Anne Bomal, οικονομολόγος στο CFIB (Canadian Federation of Independent Business), τόνισε ότι αν και αυτά τα στοιχεία δε μεταφράζονται άμεσα σε δισεκατομμύρια δολάρια που χάνονται από την καναδική οικονομία, αντιπροσωπεύουν σημαντική απώλεια πιθανών εσόδων για τις ΜΜΕ. Αυτή η διάκριση είναι ζωτικής σημασίας, καθώς υπογραμμίζει τις έμμεσες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της έλλειψης εργατικού δυναμικού στο οικονομικό οικοσύστημα.

Τα αίτια αυτής της έλλειψης εργατικού δυναμικού είναι πολύπλευρα, που πηγάζουν από δημογραφικές αλλαγές, αλλαγές στην αγορά εργασίας και ίσως παρατεταμένες επιπτώσεις της παγκόσμιας πανδημίας. Αυτοί οι παράγοντες έχουν δημιουργήσει μια τέλεια καταιγίδα, καθιστώντας δύσκολο για τις ΜΜΕ να βρουν και να διατηρήσουν τους ειδικευμένους εργαζόμενους που χρειάζονται για να λειτουργήσουν αποτελεσματικά.

Ως απάντηση σε αυτήν την κρίση, το CFIB πρότεινε διάφορες λύσεις στην έκθεσή του. Μια τέτοια σύσταση είναι η ενσωμάτωση προγραμμάτων εργασίας – μελέτης στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, μια προσέγγιση που μπορεί να βοηθήσει στην περιποίηση του μελλοντικού εργατικού δυναμικού, παρέχοντας στους μαθητές πρακτική εμπειρία σε διάφορους κλάδους. Αυτή η λύση, όχι μόνο ωφελεί τους φοιτητές δίνοντάς τους ένα άλμα στην καριέρα τους, αλλά βοηθά επίσης τις ΜΜΕ να διαμορφώσουν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε μια δεξαμενή ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Μια άλλη προτεινόμενη λύση είναι η ενίσχυση της κινητικότητας των εργαζόμενων μεταξύ των Επαρχιών. Αυτή η προσέγγιση θα επέτρεπε μια πιο αποτελεσματική κατανομή των πόρων εργασίας σε ολόκληρο τον Καναδά, διασφαλίζοντας ότι οι περιοχές με πλεονάσματα εργατικού δυναμικού μπορούν να υποστηρίξουν τις περιοχές που αντιμετωπίζουν ελλείψεις. Αυτό το είδος διεπαρχιακής συνεργασίας, θα μπορούσε να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των ανισορροπιών στην εργασία.

Τέλος, το CFIB ζητά την αναθεώρηση των υφιστάμενων δημοσιονομικών πολιτικών. Αυτή η αναθεώρηση στοχεύει στον εντοπισμό και την τροποποίηση πολιτικών, που ενδέχεται να εμποδίσουν ακούσια τη διαδικασία πρόσληψης ή να αυξήσουν το κόστος απασχόλησης. Βελτιστοποιώντας τις δημοσιονομικές πολιτικές, η κυβέρνηση μπορεί να δημιουργήσει ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για τις ΜΜΕ για πρόσληψη και διατήρηση προσωπικού.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles