Home Opinion Opinion Haralmbos Η πεμπτουσία των Χριστουγέννων

Η πεμπτουσία των Χριστουγέννων

Η περίλαμπρη εορτή του Κυρίου Ημών Ιησού Χριστού, απηχεί εις τις Καρδιές μας την πείνα και την δίψα εν τη κυριολεξία δια την ύπαρξη, οιασδήποτε μορφής εύλογης μεταβολής εις την καθημερινότητα της ζωή μας, επί τα βελτίω καθότι, ιδίως τα τελευταία χρόνια έχει διχαστεί παγκοσμίως η κοινωνία ένεκεν και συνεπεία της πανδημίας.

Χαράλαμπος B. Κατσιβαρδάς

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

Ο κόσμος έχει απόλυτη ανάγκη, να στρέψει το βλέμμα προς ένα εν τοις πράγμασι ελεύθερο μέλλον, όπου θα δύναται απρόσκοπτα να αναπτύσσεται ως προσωπικότητα, απολαμβάνοντας άνευ περιορισμών την ανθρώπινη αξία του.

Ανεξαρτήτως όμως τα περί της πανδημίας, τα οποία έχω πλειστάκις αναλύσει διεξοδικώς και δια του βήματος τούτου, φρονώ ότι το μείζον τις Άγιες αυτές ημέρες, της Γεννήσεως του Θεανθρώπου είναι να μαλακώσει η καρδιά μας, να ζήσουμε πνευματικά και να ζητήσουμε γονυπετώς, το έλεος του Κυρίου μας, ο οποίος, ως οντολογικός οδοδείκτης, μας κατευθύνει περί των ορθών ενεργειών, των οποίων καλούμαστε να κάνουμε εις τον θνησιγενή βίο μας.

Ήδη δια της Σταυρικού του θανάτου και την θυσιαστική του Ανάσταση, όπου αποκορυφώνεται το Θεία Δράμα και το Εκούσιον Πάθος του Κυρίου μας, ο άνθρωπος έχει κομίζει το μεγαλύτερο Δώρο αυτό της αιώνιας Ζωής.

Την 25η Δεκεμβρίου η Γέννησης του Ιησού, και υπό τις ταπεινές αυτές συνθήκες, ενάντια στο κατεστημένο των ευτελών κοσμικών συνηθειών, όπου ο «Βασιλέας» είθισται να γεννιέται εκκωφαντικώς, βρίθων από τρυφηλότητα και θόρυβο ακριβώς δια να διαμηνυθεί δήθεν η δύναμη, η ισχύς και η διαφορετικότητά του εν σχέσει προς τους πτωχούς κοινούς θνητούς, εν προκειμένω, εις τον αντίποδα δηλαδή, ο Κύριος μας, καίπερ, ενδύθηκε την ανθρώπινη σάρκα και ήλθε εις την Γη δια να εκπληρώσει προσηκόντως, δια της διφυούς αυτής υπόστασης του, -ήτοι του Θεανθρώπου-, συγκεκριμένη αποστολή, ετέχθη, διακριτικώς, αυθεντικώς και άνευ τυμπανοκρουσιών.

Ο βίος του Ιησού Χριστού, το έργο του και η εν γένει διάδοση του χριστιανισμού, υποδηλώνει ευθέως, την δημιουργία μίας διαχρονικής κοσμογονίας, δια τον σύγχρονο άνθρωπο, ο οποίος καλείται να ψηλαφήσει δια του μυστηριακή Εκκλησιαστικού βίου του, την θυσιαστική οδό της αιώνιας Ζωής, την οποία μας κατέδειξε ο ίδιος ο Θεός, εάν και εφόσον βουλόμεθα συνειδητά να τον ακολουθήσουμε.

Το επαγόμενο μήνυμα εκ της Γεννήσεως είναι η πραγματική υπαρκτική χαρά, η ελπίδα και η Αλήθεια, διότι ο Ιησούς, δια του ανεπίληπτου βίου του, δίδαξε την Αγάπη, με διάκριση, δια μέσου της οποίας ο άνθρωπος ελευθερώνεται και βιώνει αληθώς, δια της καρδιάς, της ψυχής και του νου, την αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο του, ως μέλος μίας κοινωνίας, λόγω του γεγονότος ότι κάθε άνθρωπος ανεξαρτήτως, εθνικότητας, φύλου και έτερων επιμέρους χαρακτηριστικών, φέρει αδιαμφισβήτητα όμοια χαρακτηριστικά, όπου τον καθιστούν κατά φύση αδελφό.

Ασφαλώς η Χριστιανή Πίστη και η συνακόλουθη θεώρηση των πραγμάτων, υπό το αυτό πρίσμα, προϋποθέτει βαθιά πίστη και άσκηση, μέσω του μυστηριακού βίου, δια της επικλήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, των Αγίων μας, με επίκεντρο τον Κύριο Ημών Ιησού Χριστού, μόνον κατά αυτόν τον τρόπο δύναται ο κάθε άνθρωπος εμπράκτως και ενσυνειδήτως να μυηθεί και να καταστεί εκουσίως κοινωνός της εφαρμογής των Αρχών του Χριστιανισμού επί τη πράξη, μέσω δηλαδή της επικλήσεως της χάριτος του Θεού, η οποία του προσπορίζει ισχύ, δύναμη και υπόσταση, τροφοδοτώντας τον με αμείωτο αγάπη προς τον πλησίον.

Η οριοθέτηση της Χριστιανικής Πίστης και της διδασκαλίας του Ιησού διαφοροποιείται με ακρίβεια, σαφήνεια και ορθότητα, από τη βιομηχανία αλληλεγγύης ορισμένων πολιτικών καιροσκόπων, οι οποίοι δια μέσου της φαιάς προπαγάνδας, σφετερίζονται όρους και επιδίδονται προς μια ακατάσχετη ρητορική πειθούς, περί της αόριστης έννοιας της αγάπης, απλώς δια να δικαιολογήσουν εις τη συνείδησή τους τις υποκριτικές πράξεις δήθεν ενδιαφέροντος προς τον πλησίον, τούτο όμως συντελείται παντελώς κιβδήλως, αναληθώς και προσχηματικώς, διότι το ισχυρό ελατήριο καθίσταται το ισχυρό αντίτιμο των «αργυρίων».

Επανερχόμενοι όμως εν τοιαύτη περιπτώσει, εις το ουσιώδες μήνυμα των Χριστουγέννων, δέον όπως αυτοδιασκεφθούμε, αιτούμενοι της εξ ουρανού, αρωγή δια τη βελτίωση της ζωής μας αλλά και την αύξηση της αγαθής και ανιδιοτελούς συνεισφοράς μας προς την κοινωνία, συν Θεώ.

Εύχομαι εκ βαθέων Ψυχής και εξ όλης της Καρδίας μου, ευλογημένα Χριστούγεννα, Θεία Φώτιση, Υγεία και Καλόν ατελεύτητο αγώνα.

Featured Local Savings

Exit mobile version