spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Η ποδοπάτηση του Συντάγματος

Η κατάστασις καθίσται λίαν κρίσιμος, η Ελλάς βαίνει εις κρημνόν, η Πατρίς καθημάζεται υπό τους νεοπαγείς επίδοξους καταλύτες της Συνταγματικής εννόμου τάξεως, ένεκεν και συνεπεία των άνωθεν θεσμικών πραξικοπημάτων, τα οποία αποσκοπούν εις την ποδηγέτηση του Ελληνικού λαού και δια τη γνήσια νόθευση της εκ του αποτελέσματος ετυμηγορίας του Ελληνικού λαού.

Γράφει ο δικηγόρος

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Είναι πρόδηλο, ότι η Ελλάς σύρεται υπό αδιαφανείς διαδικασίες, ίνα επιλέξει, κατά την κρίσιμον τοιαύτη καμπή, το κόμμα όπου οι μηχανισμοί άνωθεν επιβάλλουν, ούτως ώστε να συνεχίζουν κατ’ εξακολούθηση και απρόσκοπτα την εξυπηρέτηση των αντεθνικών πολιτικών συλλήβδην προς όλους τους τομείς.

Η Ελλάς καθίστατι δέσμια ως προς την παραγωγή νόμων, εις τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, το μη ανεξάρτητο Τραπεζικό σύστημα έχει καθολικώς κηδεμονεύσει την Ελλάδα, η διαρκής λογοδοσία της Πατρίδας μας προς τους δανειστές ως απόρροια των επαχθών όρων του Μνημονίου, καθώς και η στρατιωτική και πολιτική εξάρτηση υπό της Γερμανίας εν τω πλαισίω της Ε.Ε. και κατ’ επέκταση μονομερώς των Η.Π.Α. έχει δημιουργήσει ένα ασφυκτικό αδιέξοδο, ως εκ τούτου η Ελλάς πνέει τα λοίσθια, δοθέντος ότι, δρα ως αποικία χρέους και ως μία υποτελής χώρα – πειραματόζωο, με πολιτικούς αυταναγορευόμενους ως εύλαλες υποτακτικές μαριονέτες των υπερεθνικών διευθυντηρίων.

Οι εκλογές αυτές αποδεικνύουν πανηγυρικά το καταφανές και πρόδηλο έλλειμμα πραγματικής δημοκρατίας, την εγκαθίδρυση μίας ιδιότυπης δικτατορίας της θεσμικής ελίτ, η οποία υποστηρίζεται σθεναρώς υπό τις διεθνείς ελίτ, προκειμένου να προάγει ευθέως το ιδεολόγημα της Νέας Τάξης Πραγμάτων και δη της ισοπεδωτικής και αντεθνικής παγκοσμιοποιήσεως.

Η Ευρώπη παραδίδεται εις τα ερεβώδη σχέδια της νοθεύσεως των Εθνών, της καταλύσεως των επιμέρους ταυτοτήτων, εις την εξάλειψη των παραδόσεων και των κοινωνικών αξιών, ούτως ώστε να δημιουργηθεί ένας ουδετεροεθνής, ουδετερόθρησκος και ουδετερόφιλος κοινωνικός πολτός, ο οποίος άνευ ιδιαίτατων χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και στοιχείων, θα καθίσταται ευεπίφορος εις οιαδήποτε δόλια, εκ των μηχανισμών ετεροκατευθύνσεως, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί πλήρης ταραχώδη σύγχυση.

Το διακύβευμα των εκλογών τούτων καθίσταται μηδαμινό δια τον ασυμβίβαστο έντιμο πολίτη, ο οποίος αποκλείστηκε ιταμώς εκ των παρόντων εκλογών, λοιδορήθηκε και καταφρονήθηκε σφόδρα, λόγω του γεγονότος ότι πρέσβευε τη μοναδική εν Ελλάδι, άπεφθη και ανόθευτη αντισυστημική δύναμη, η οποία δεν καθίσταται έτερη εκ του κατασυκοφαντημένου κόμματος «Έλληνες».

Εις τον αντίποδα και όλως τουναντίον, ο εσμός της διαπλοκής των συμφερόντων επιθυμεί δια πυρός και σιδήρου όπως νεμηθεί την εξουσία απρόσκοπτα, προσφεύγοντας, δίκην καταστάσεως εκτάκτης ανάγκης, το σχηματισμό κυβερνήσεως εθνικής ενότητας, ως η πλέον πρόσφορη και τελεσφόρα λύση δια την από κοινού και δια ενότητας δήθεν επιλύσεως των μειζόνων προκλήσεων, ήτοι την επιβολή πρόσθετης τυχόν οικονομικής επιτηρήσεως και εν ταυτώ, την ανάδειξη τυχόν κρυφών συμφωνιών, αναφορικώς προς την περίπυστη συνεκμετάλλευση του Αιγαίου.

Τα συμφέροντα καθίστανται δυσθεώρητα δια τους οιονεί επιτρόπους και ωσεί ελεγκτές των ημεδαπών πολιτικών, εξ αυτού και αντιμάχονται λυσσωδώς οιαδήποτε υγιή δύναμη αντιδράσεως προς το εριζωμένο σηψαιμικό κατεστημένο.

Ως εκ τούτου, λοιπόν, η παρωδία των εκλογών κατ’ άνωθεν έμμεση υπαγόρευση των συστημικών κομμάτων, δια του αποκλεισμού λοιπών άλλων σχηματισμών, συνιστά απλώς ποδοπάτηση της Συνταγματικής εννόμου τάξης και μία ιταμή περιφρόνηση προς τη λαϊκή κυριαρχία, η ελευθέρα βούληση της οποίας φαλκιδεύεται, δοθέντος ότι αντιβαίνει προδήλως προς τα κατεστημένα συμφέροντα του συστήματος.

Η ψευδεπίγραφη δημοκρατία πνέει τα λοίσθια, η λαϊκή κυραρχία απόλλυται και η Ελλάδα εφεξής δρα εις ένα παροκολούθημα, δορυφόρος των μεγάλων δυνάμεων, άνευ ουδεμίας κυριαρχίας και εξουσίας.

Το μνημόσυνο της ενταφιασμένης Δημοκρατίας έλαβε χώρα πανηγυρικά την Κυριακή 21-5-2023, όπου η όζουσα οσμή του θεσμικού πραξικοπήματος ανέδειξε την προβληματική της Δημοκρατίας, να λειτουργεί παντελώς αυθαίρετα αποκλείοντας έτερα κόμματα, όπως αυτό των Ελλήνων, άνευ ουσιαστικής επιχειρηματολογίας, αλλά με το κίβδηλο και εύηθες πρόσχημα ότι ο τρόπος με τον οποίο το κόμμα δήθεν πολιτεύετο αντιβαίνει εις τη Δημοκρατία, επιδεικνύοντας πέραν από μεροληπτική μεταχείρηση εις βάρος του εν θέματι κόμματος και εν ταυτώ, πρόδηλη εμπάθεια και φόβο προς ένα εξ ορισμού ανισυστημικό κόμμα, καίτοι πανδήμως αποδεκτό από τον πυρήνα της καθημαγμένης Κοινωνίας.

Κατά συνέπεια, η εκ των ενόντων καθολική κατάργηση της Δημοκρατίας, επ’ ονόματι της Σταυροφορίας των ψευδεπίγραφων δημοκρατών, προβαίνουν σε πασίδηλα θεσμικά πραξικοπήματα τα οποία καταλύουν εκ των ενόντων την έννοια του θεσμού της Δημοκρατίας, η οποία εν τοις πράγμασι δεν έχει αδιέξοδα, διότι οιαδήποτε εξωθεσμική παρέμβαση καταργεί ευθέως τον πυρήνα και την υπόσταση της Δημοκρατίας, η οποία δήθεν νιώθει ότι απειλείται, από κόμματα τα οποία πρεσβεύουν διαφορετικές πεποιθήσεις από τα πλειοψηφούντα κόμματα του κατεστημένου. Αναμένοντες την Ανάσταση της Δημοκρατίας μας.

Popular Articles