Η τολμηρή πρωτοβουλία του Κεμπέκ

  Βελτίωση της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη

  Το Κεμπέκ καταβάλλει προσπάθειες για τη βελτίωση της πρόσβασης και του συντονισμού των υπηρεσιών πρώτης γραμμής, υποσχόμενο μια σημαντική επίδραση στους κατοίκους της επαρχίας – ένα ψήφισμα που αντιμετωπίζει τις αδυναμίες τού υγειονομικού συστήματος του Κεμπέκ.

  Ο Κριστιάν Ντυμπέ, Υπουργός Υγείας, με μια στρατηγική ανακοίνωση στις 23 Οκτωβρίου 2023, ελπίζει στην αναδιάρθρωση και αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος υγείας. Αναγνωρίζοντας τις συνεχείς προκλήσεις στην πρόσβαση και το συντονισμό, ο Ντυμπέ παρουσίασε μια νέα προσέγγιση – το διορισμό ενός Συντονιστή Πρόσβασης.

  Ο Michel Delamarre, εκμεταλλευόμενος την εμπειρία του ως Διευθυντής του Ολοκληρωμένου Πανεπιστημιακού Κέντρου Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της πόλης του Κεμπέκ, ανέλαβε αυτόν τον κρίσιμο ρόλο. Η αποστολή του Delamarre είναι σαφής: να ανταποκρίνεται πιο αποτελεσματικά στις υγειονομικές ανάγκες του πληθυσμού και να αντιμετωπίζει προκλήσεις σχετικές με την έκτακτη ανάγκη και τις καθυστερήσεις στις χειρουργικές επεμβάσεις.

  Ο κύριος στόχος της αρχικής εντολής του Delamarre είναι το Front – Line Access Desk (GAP) ως εναλλακτική λύση στο τμήμα επείγουσας περίθαλψης. Αυτή η κίνηση στοχεύει στο να απλοποιήσει τις διαδικασίες και να καταστήσει τις υπηρεσίες υγείας πιο προσβάσιμες στον πληθυσμό.

  Ο κ. Delamarre, στην ιδιότητά του ως Συντονιστής Πρόσβασης, έχει έναν πολυποίκιλο ρόλο. Η κύρια ευθύνη του είναι να εξασφαλίσει ότι οι υπηρεσίες παρέχονται άνετα στους ασθενείς κατά τη διάρκεια του υγειονομικού τους ταξιδιού. Συνεργαζόμενος στενά με τις ομάδες που βρίσκονται στις υγειονομικές επάλξεις, στοχεύει στο να τις εξοπλίσει με τα απαραίτητα εργαλεία για τη μείωση των καθυστερήσεων πρόσβασης για τον πληθυσμό.

  Η ευρύτερη όραση του Delamarre περιλαμβάνει:

  Έγκαιρες Συμβουλές: Βεβαίωση ότι οι ασθενείς λαμβάνουν συμβουλές από τους σωστούς επαγγελματίες της υγείας, με σκοπό τη μείωση της εξάρτησης από τα επείγοντα στα νοσοκομεία.

  Φροντίδα στο Σπίτι: Αναδιοχέτευση των ασθενών από το τμήμα επείγουσας περίθαλψης στα σπίτια τους με τις απαραίτητες φροντίδες, μειώνοντας την ανάγκη για νοσηλεία.

  Ειδικές Συμβουλές: Γρήγορη εξυπηρέτηση των ασθενών μετά από παραμονή στο τμήμα επείγουσας περίθαλψης, όταν απαιτούνται ειδικές συμβουλές, διευκολύνοντας τα ταχύτερα εξιτήρια.

  Αποτελεσματική Διαχείριση Κλινών: Επιτάχυνση της πρόσβασης σε κλίνες στους ορόφους των νοσοκομείων σε περίπτωση νοσηλείας, ελευθερώνοντας κατόπιν τις κλίνες του τμήματος επείγουσας περίθαλψης.

  Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Μετά το Νοσοκομείο: Βεβαίωση ότι οι ασθενείς συνοδεύονται από τις απαραίτητες υπηρεσίες κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, με διαθέσιμους χώρους έτοιμους για διαμονή, εάν απαιτηθεί.

  Ωστόσο, η πρόκληση ξεπερνά το συντονισμό. Είναι θέμα εκτέλεσης. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η εφαρμογή της Υγείας του Κεμπέκ, στο πλαίσιο του Νόμου Αριθ. 15, στοχεύει στο να παράσχει στους επαγγελματίες της υγείας τα απαραίτητα εργαλεία. Ο στόχος είναι να αντιγραφούν επιτυχημένα μοντέλα από ορισμένα νοσοκομεία σε όλο το δίκτυο, καταργώντας τα τμήματα και προωθώντας την αποτελεσματικότητα.

  ΠΡΟΣ ΤΟΝ GAP 2.0

  Ένα από τα αρχικά προβλήματα για τον κύριο Delamarre είναι η υλοποίηση ενός σχεδίου δράσης για τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της απόδοσης του GAP. Αυτό το σχέδιο, βασισμένο σε συγκεκριμένες ενέργειες που προκύπτουν από τις προτάσεις στην έκθεση του Delamarre, προγραμματίζεται να εφαρμοστεί το Δεκέμβριο, συμπίπτοντας με την πιο πολυσύχναστη περίοδο του χειμώνα.

  Οι προτάσεις του Delamarre, προερχόμενες από την εντολή μιας τακτικής ομάδας παρέμβασης, περιλαμβάνουν:

  Επεκταθείσες Ώρες Υπηρεσίας: Για να φιλοξενήσει ένα μεγαλύτερο αριθμό ασθενών.

  Υπενθύμιση με Τηλέφωνο: Εφαρμογή ενός συστήματος για την αποφυγή παρατεταμένων χρόνων αναμονής στη γραμμή.

  Ολιστικές Συνεντεύξεις: Προτροπή στους ασθενείς να συζητούν πολλά θέματα υγείας κατά τη διάρκεια μιας μόνο συνάντησης.

  Ενσωμάτωση Περισσότερων Επαγγελματιών: Ενσωμάτωση οδοντιάτρων, οπτικών και φυσιοθεραπευτών στις υπηρεσίες που παρέχονται.

  Ψηφιακές Εξελίξεις: Επιτάχυνση της ανάπτυξης του ψηφιακού εργαλείου του GAP για να δώσει στους ασθενείς πιο εύκολη πρόσβαση στα ιατρικά τους αρχεία και στους κατάλληλους επαγγελματίες μέσω του Your Health.

  Ο Υπουργός Christian Dubé υπογράμμισε τη σημασία της εκτέλεσης στο Σχέδιο Υγείας τους. Κάνοντας παραλληλισμούς με την επιτυχία των προσπαθειών εμβολιασμού, εξέφρασε εμπιστοσύνη στο να ξεπεραστούν προκλήσεις που σχετίζονται με επείγουσες καταστάσεις και χειρουργικές επεμβάσεις. Επισήμανε το ρόλο του κυρίου Delamarre ως ένα σημαντικό βήμα προς αποτελεσματικό συντονισμό εντός του δικτύου. Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση, που περιγράφεται στο Νομοσχέδιο Αριθ. 15, πρόκειται να καταστήσει το δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης του Κεμπέκ πιο ανταποκριτικό και προσβάσιμο στις ποικίλες ανάγκες του πληθυσμού του.

  Featured Local Savings

  Exit mobile version