Home Opinion Opinion Haralmbos «Καινά κυβερνητικά δαιμόνια» διαφθείρουν τη νεολαία

«Καινά κυβερνητικά δαιμόνια» διαφθείρουν τη νεολαία

Η φρενίτιδα περί του υποχρεωτικού εμβολιασμού, ιδίως ως προς την απόπειρα εκμαυλισμού της νεολαίας διά της δωροδοκίας των, έναντι 150 ευρώ, προς εξαγορά, αλλά και δόλια, αήθη, αξιόμεμπτη υφαρπαγή της άκριτης και άκρατης, συλλήβδην συναίνεσή τους, προς την απερίσκεπτη υποβολή τους, προς μία ιατρική πράξη, όπως ανυπερθέτως καθίστανται τα εμβόλια και δη εις το πειραματικό στάδιο το οποίο ευρίσκονται εισέτι σήμερον, καθώς και δίχως την επίσημη ανάληψη ουδεμίας ευθύνης αφενός των κατασκευαστικών εταιριών αλλά και του κράτους, περί τυχόν αιτιώδης πρόκλησης βλάβης εις την υγεία των παί-δων αλλά και εν γένει, συνιστά εν τοις πράγμασι ένα έγκλημα καθοσίωσης.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς
Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Η παράκρουση δωροδοκίας προς πειθαναγκασμό των νέων, συνιστά την αίσχιστη μορφή κατάπτωσης της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, η οποία όχι μόνον υπερκερνά την Συνταγματική έννομη Τάξη, αλλά και την πληθώρα διακηρύξεων και τελούντων υποτίθεται εν ισχύ διεθνώς, αλλά παράλληλα επιβεβαιώνει ότι το αφήγημα της πανδημίας έχει καταστεί διά του κτηνώδους απάνθρωπου και βίαιου τρόπου επιβολής μίας ιατρικής πράξης, «ξύλοις και ροπάλοις» διά του νόμου επί ποινή κοινωνικού αποκλεισμού και εξοβελισμού επί του κοινωνικού γίγνεσθαι, μία δηλαδή στυγνή δικτατορία καθολικού εξανδραποδισμού και καταλυτικής αμαύρωσης του ανθρώπινου προσώπου.
Η σχιζοφρένεια της κυβερνήσεως, να παρεμβαίνει ευθέως και ανήθικα προς την σφαίρα του ιδιωτικού, καταργώντας την ελευθέρα βούληση περί της εξαναγκαστικού εμβολιασμού και σύμπαντες οι θεσμοί να συντάσσονται αναφανδόν προς τούτου, με την συναυτουργία των περίπυστων συστημικών εγκάθετων, Συνταγματολόγων, οι οποίοι αίφνης επιδαψιλεύουν περί της Συ-νταγματικότητας των εγκλεισμών αλλά και του πανηγυρικού συννόμου των εμβολίων.
Ο κραυγαλέος αυτός παραλογισμός ο οποίος διοχετεύεται κα αναπαράγεται από τα στρατευμένα καθεστωτικά Μ.Μ.Ε. κατατεί-νει προς την συσκότιση της αλήθειας και τη μετατροπή των ελεύθερων ανθρώπων, σε ανδράποδα, πειραματόζωα, τα οποία, θα άγονται και θα φέρονται από τις άγνωστες εωσφορικές βουλές της υπερεθνικής ελίτ, άλλως για ποιο λόγο ενδιαφέρονται μό-νον ως προς τον ιό αυτό εν σχέσει προς την υγεία μας, ρητορικώς τεθειμένο ερώτημα.
Τρανή απόδειξη τούτου, καθίσταται το γεγονός ότι ήδη προλειαίνεται το έδαφος, διά μέσου των εξωνημένων τηλεοπτικών διαύλων, ο επικείμενος, μετά το πέρας των καλοκαιρινών διακοπών, αυστηρός εγκλεισμός μας, προς αποσόβηση διασποράς δήθεν των μεταλλάξεων του ιού, ωσαύτως, μας νουθετούν ότι εισέτι και οι ήδη εμβολιασθέντες απαιτείται να μετακινούνται μασκοφορεμένοι, για το γεγονός, ότι παρά το γεγονός ότι εμβολιάσθηκαν, η μετάλλαξη αυτή καθ’ εαυτή δύναται να προσβάλλει και τους ιδίους, διότι συνιστά μία καινοφανή εκδοχή του ιού, τα αντισώματα του οποίου δεν προϋπήρχαν στο μείγμα των σκευασμάτων των μέχρι τούδε, διατειθεμένων εμβολίων.
Η Νέα Τάξη πραγμάτων ελεαύνει απρόσκοπτα και η παγκόσμια ελίτ διά των εντεταλμένων έμμισθων φερεφώνων και απαντα-χού ακροβολισμένων μισθάρνων οργάνων τους, διεγείρουν τον κόσμο, εις πλήρη υπακοή προς τους παραλογισμούς των απάν-θρωπων εξουσιών, καλλιεργώντας και μετά ταύτα χρησιμοποιώντας τεχνηέντως ως ισχυρό όπλο τον φόβο, περί της απειλής της ανθρώπινης ζωής.
Ο βιολογικός θάνατος καθίσταται θέλημα Θεού, πέραν από μία φυσική συνθήκη, ως εκ τούτου, ουδαμώς δικαιολογείται συγγνωστά κατ’ ουδένα τρόπον, η πραξικοπηματική εγκαθίδρυση μίας παγκόσμιας δικτατορίας, υπό της ελίτ ερήμην των πολιτών, οι οποίοι πλέον δεν θα ορίζουν και την ίδια τους τη ζωή.
Εν Ελλάδι, «ο κομματάνθρωπος Νεοέλλην», ο οποίος εθισμένος εις την νοοτροπία της συνδικαλιστικής νοοτροπίας του κοινωνικού μηδενισμού της παρακμιακής «ντουντούκας» των συλλαλητηρίων, όπου ακκίζεται επαναστάτης άνευ αιτίας και δη συλλήβδην άκρατα, άκριτα και αόριστα, με τον όρο «αριστερός», παρά το γεγονός ότι καταλαμβάνει καίρια θέση εις το Κράτος ως «αγνός» διαπλεκόμενος της συντηρητικής καθεστωτικής επαναστατικής του ιδεολογίας, αφενός μεν, πλειοδοτεί σε λιβανωτό προς τον πυρήνα του κατεστημένου και αφετέρου δε, το ίδιο ακριβώς πρόσωπο διαμαρτύρεται δήθεν απολύτως ελεγχόμενα προς τους πολιτικούς, προς τέρψη και εξαπάτηση της μάζας, προσκυνώντας κατ’ ουσίαν ανενδοίαστα τους βιαστές της συνεί-δησης του αλλά και του συνόλου της ελλαδικής κοινωνίας, ήτοι των εντολοδόχων μίσθαρνων οργάνων – πολιτικών μας.
Ο εν λόγω Νεοέλλην, φανατισμένος «κομματάνθρωπος» και δη ακραιφνής δήθεν συνδικαλιστής το πρωί, και το βράδυ θιασώτης της ρυπογόνων τηλεοπτικών παιγνίων των διαπλεκόμενων «καναλιών», απολαμβάνει την αδιάπτωτη παρακμιακή αποσύν-θεση του, δίχως ίχνος πραγματικής αντίδρασης περί των βιουμένων, του απροκάλυπτου εμπαιγμού της παγκόσμιας στρατηγι-κής της ηθικής εξόντωσής μας και της κατ’ επέκταση καθολικής υποταγής μας διά της επί μακρόν πανδημίας.
Εν κατακλείδι, ιδίως εις την Ελλάδα, ο επαναστάτης «κομματάνθρωπος» του εθνομηδενισμού τείνει να καταστεί «πειραματάν-θρωπος», ένα άβουλο γρανάζι μίας αναδυόμενης παγκόσμιας δικτατορίας, οι ερπύστριες της οποίας ισοπεδώνουν αυταρχικά την ανθρώπινη αξία, εξοβελίζοντας απλώς παρωχημένες ιδεολογικές αντιπαραθέσεις, εξ αυτού του λόγου τα συμπράττοντα αριστερώνυμα κοινοβουλευτικά υποζύγια των κοσμο – εξουσιαστών τηρούν σιγή ιχθύς, καθότι «βούς επί τη γλώσση μέγας βέβηκεν».
Η Πόλις Εάλω διά της Κερκόπορτας.

*Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυ-χιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκ-παιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

Featured Local Savings

Exit mobile version