spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Κεμπέκ: Πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας

Κεμπέκ: Πρωτοβουλίες για μεγαλύτερη συμμετοχή γυναικών στην αγορά εργασίας

Ο Υπουργός Εργασίας της Επαρχιακής Κυβέρνησης του Κεμπέκ, κ. Jean Boulet, ανακοίνωσε μέτρα που στοχεύουν στην προώθηση της ένταξης στην αγορά εργασίας μεγαλύτερου αριθμού γυναικών, στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της μηχανικής και των μαθηματικών (STIM).

Προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των ειδικευμένων γυναικών εργαζομένων σε αυτούς τους τομείς, αποφασίστηκε να χαλαρώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας σχετικά με τις δαπάνες που συνδέονται με τη συμμετοχή των γυναικών, στο πλαίσιο του προγράμματος βραχυπρόθεσμης κατάρτισης που ευνοεί την πρακτική άσκηση στα επαγγέλματα που έχουν προτεραιότητα από το CPMT όπως το πρόγραμμα Μηχανικής και Πληροφορικής (COUD-Génie TI).

Αυτό το πρόγραμμα υποστηρίζει επιχειρήσεις που χρειάζονται εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, στους τομείς της μηχανικής και της τεχνολογίας των πληροφοριών. Στοχεύει στην εκπαίδευση επαγγελματιών διανέμοντας ή προσαρμόζοντας ορισμένα προγράμματα επαγγελματικής, τεχνικής ή πανεπιστημιακής κατάρτισης, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επιχειρήσεων.

ΧΑΛΑΡΩΝΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΟ STΙM

Οι προτεινόμενες αλλαγές στα κριτήρια επιλεξιμότητας είναι οι εξής:

Αυξήσεις μισθού από 20.000 $ σε 25.000 $.

Ο μισθός των μεντόρων που θα συνοδεύουν τους υποψηφίους μπορεί να καλυφθεί από το πρόγραμμα μέχρι το πολύ $150/ώρα.

Δαπάνες που σχετίζονται με την προώθηση έργων σε επιχειρήσεις και γυναικεία πελατεία και με στόχο την ενθάρρυνσή τους να  

   συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, μπορούν να επιστραφούν έως το 10% του πραγματικού κόστους της επιδότησης.

Μπορούν να επιστραφούν τα έξοδα που σχετίζονται με την κατάρτιση που προάγει την ενσωμάτωση καλών πρακτικών στα   

   τμήματα ανθρώπινων πόρων για την ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας.

Ο Υπουργός υπενθυμίζει, ότι βρίσκεται σε εξέλιξη πρόσκληση για έργα που στοχεύουν τους διάφορους εταίρους της αγοράς εργασίας. Αυτή η πρόσκληση ξεκίνησε στις 8 Φεβρουαρίου 2022 ως μέρος της Παγκόσμιας Στρατηγικής για την Προώθηση και Αξιοποίηση Επαγγελμάτων και Τεχνών, αυτή η πρόσκληση στοχεύει να προωθήσει την ανάπτυξη πρωτότυπων μέσων για την προώθηση του STΙM στις γυναίκες και να τις ενθαρρύνει να επιλέξουν επαγγέλματα σε αυτούς τους τομείς. Οι οργανώσεις έχουν δικαίωμα συμμετοχής έως τις 15 Απριλίου 2022.

Ο Υπουργός προωθεί επίσης δύο άλλες προσκλήσεις για έργα. Το πρώτο, που διευθύνεται από το Conseil Emploi Métropole (CEM), έχει στόχο να προωθήσει πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν την αποφοίτηση και την επιδίωξη τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τις γυναίκες στο STΙM ή που διευκολύνουν τη μετάβασή τους στην αγορά εργασίας, ιδιαίτερα για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Οι επιλέξιμοι ενδιαφερόμενοι από την ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ και άλλες περιοχές του Κεμπέκ, μπορούν τώρα να υποβάλουν τα έργα τους, τα οποία θα παραλαμβάνονται και θα αναλύονται συνεχώς, μέχρι να εξαντληθεί ο διαθέσιμος φάκελος.

Η δεύτερη πρόσκληση για έργα, παρουσιάζεται ως μέρος της συμφωνίας Future Skills μεταξύ της CPMT και του Κέντρου Μελλοντικών Δεξιοτήτων (FCC). Στόχος του είναι να αυξήσει την παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας και να υποστηρίξει τις οργανώσεις των τομέων STΙM στη διαδικασία ένταξης. Τα επιδιωκόμενα έργα πρέπει να προτείνουν καινοτόμες ιδέες για την προώθηση της επανεκπαίδευσης και της αναβάθμισης των δεξιοτήτων των γυναικών και τη δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς σε αυτούς τους τομείς.

Αυτές οι τρεις προσκλήσεις για έργα θα βοηθήσουν τις γυναίκες να επιλέξουν σταδιοδρομία στο STΙM, να επιτύχουν στην εκπαιδευτική τους πορεία και να ενσωματώσουν την αγορά εργασίας σε περιβάλλοντα χωρίς αποκλεισμούς.

«Γνωρίζουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας στην τεχνολογία της πληροφορίας και τη μηχανική, αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που αντιπροσωπεύουν οι γυναίκες σε αυτούς τους τομείς που ακμάζουν, όπου υπό-εκπροσωπούνται. Δεδομένου ότι υπάρχουν πολλές ειδικευμένες και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας εκεί, προσαρμόζουμε τα μέσα που έχουν τεθεί σε εφαρμογή, έτσι ώστε περισσότερες από αυτές να ακολουθούν σταδιοδρομία στους τομείς STΙM. Δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτοί οι ιδιαίτερα περιζήτητοι τομείς να ξεφεύγουν από τις γυναίκες. Εναπόκειται σε εμάς να ενεργήσουμε για να τους προσφέρουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν το πλήρες δυναμικό αυτών των επαγγελμάτων και τεχνών! Ως κοινωνία μάθησης, κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο για να τους επιτρέψουμε να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους και να ενσωματώσουν τέτοια στρατηγικά πεδία απασχόλησης για το Κεμπέκ!» είπε ο Υπουργός Εργασίας, Jean Boulet.

«Η παρουσία των γυναικών στην αγορά εργασίας είναι σημαντική για την προώθηση της οικονομικής τους αυτονομίας και, ταυτόχρονα, για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που σχετίζονται με την έλλειψη εργατικού δυναμικού. Ο αντίκτυπος της πανδημίας στις γυναίκες έχει γίνει αισθητός στην αγορά εργασίας και πρέπει να ληφθούν μέτρα για την προώθηση της παρουσίας τους σε όλους τους τομείς. Τα μέτρα που εφαρμόζει η κυβέρνησή μας, θα επιτρέψουν στις γυναίκες να βρουν τη θέση τους στο πολλά υποσχόμενο περιβάλλον των τεχνολογιών της πληροφορίας και να αναπτύξουν πλήρως τις δυνατότητές τους».

Η Isabelle Charest, Υπουργός Παιδείας και Υπουργός αρμόδια για τη Γυναικεία κατάσταση, δήλωσε ότι: «Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξηθεί η παρουσία των γυναικών στους πολλά υποσχόμενους τομείς του STΙM. Επί του παρόντος, οι γυναίκες υπό-εκπροσωπούνται, με το ποσοστό τους να παραμένει στάσιμο γύρω στο 20% για αρκετά χρόνια. Η ανακοίνωση του υπουργείου προσφέρει τρεις επιταχυντές σε κρίσιμα σημεία στο ταξίδι μιας γυναίκας σε ένα μη παραδοσιακό γυναικείο τομέα. Θέλουμε να υποστηρίξουμε έργα που θα κινήσουν το ενδιαφέρον των γυναικών σε αυτούς τους τομείς, που θα διευκολύνουν την εκπαίδευσή τους και την απόκτηση της πρώτης τους δουλειάς και που θα επιτρέψουν την ένταξη, τη διατήρηση, την πρόοδο και την επανεκπαίδευση των γυναικών στην αγορά εργασίας. Ελπίζουμε επίσης να υποστηρίξουμε πρωτοβουλίες που ενθαρρύνουν τη γυναικεία επιχειρηματικότητα στο STΙM. Οι υποστηρικτές καλούνται να βοηθήσουν να ανέβει το Κεμπέκ στην κορυφή της λίστας των περιβαλλόντων που καλωσορίζουν τις γυναίκες στο STΙM».

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles