Κομμουνιστικός Καπιταλισμός και Εμπόριο Εθνών

  Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς [Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω] ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

  Το καινοφανές μείγμα της εγκαθιδρυθησομένης Νέας Τάξης Πραγμάτων, το οποίο ανυπερθέτως επελαύνει, εις την καθημαγμένη Ελλάδα των μνημονίων και της υγειονομικής δικτατορίας της πανδημίας, καθίσταται ακατάληπτο από τους εν Ελλάδι αρτηριοσκληρωτικούς κόμματα-ανθρώπους.

  Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
  Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω
  ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
  ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

  Τούτο δεν είναι άλλο, από την παρά φύση ιστορική σύμμειξη του προσφυούς «κομμουνιστικού καπιταλισμού» δια του οποίου οι λαοί αποεθνικοποιούνται και το Κράτος για να πειθαναγκάσει τις μάζες να νιώσουν αλληλέγγυοι προς τα στίφη, όχι των θεμιτών οικονομικών μεταναστών ή των προσφύγων (διακριτών εννοιών επήλυδων διεπόμενες από αυτοτελείς και ξεχωριστές νομοθεσίες και διεθνείς συμβάσεις) αλλά των υπηκόων τρίτων χωρών, οι οποίοι προσέρχονται εις την πατρίδα μας με την άμεση συνέργεια και συνεπικουρία των αγνώστων λοιπών στοιχείων μη κυβερνητικών οργανώσεων, οι οποίες καθίστανται φορείς μίας βιομηχανίας ανθρωπισμού, άδηλου προελεύσεως, πτωχοποιούν παντοιοτρόπως τους Έλληνες και υποστηρίζουν την ανάπτυξη του βιοτικού επιπέδου των αλλοδαπών, ούτως ώστε κατά αυτόν τον τρόπο να επέλθει ταξική εξίσωση όλων των Ελλάδι κατοίκων, άνευ οιουδήποτε άλλου κριτηρίου περί του εθνικού αυτοπροσδιορισμού τους.
  Διά του τρόπου αυτού, καταλύεται η εθνική κυριαρχία, διότι η χώρα εις την κυριολεξία αποικείται από ετερόκλητα στίφη μεταναστών, αγνώστου προελεύσεως ως προς τις υγειονομικές συνθήκες αλλά και το ποινικό τους μητρώο και εγκαθίστανται ισομερώς ανά την Ελλάδα.
  Η επιμελώς μεθοδευμένη και άκρως ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση ουδόλως δύναται να ελεγχθεί από τα θεσμικά αρμόδια κρατικά όργανα (Εισαγγελία, Υπουργεία) διότι συνιστά ένα φαινόμενο σποραδικής εγκατάστασης τεραστίων πληθυσμών αλλοδαπών, τα οποία βιαίως εγκαθίστανται εις την Πατρίδα μας, με σκοπό να εξυπηρετηθούν αλλότρια υπέρ-εθνικά συμφέροντα, τόσον εν Ελλάδι αλλά και απανταχού εις την Ευρώπη, πρόκειται αδιαμφισβητήτως δια υβριδικό πόλεμο που εκφεύγει από τα μέχρι τούδε δεδικασμένα του Δικαίου του Πολέμου.
  Ασφαλώς η ευθύνη δε συγκεντρώνεται προς τους αλλοδαπούς τους οποίους, υπέρ-εθνικοί μηχανισμοί τους επιβουλεύονται ως πολιορκητικό κριό, για να εξυπηρετούσαν τα επιγενόμενα της πανδημίας επισυμβάντα.
  Τρανή απόδειξη τούτο, η αξιότιμος πρόεδρος του ύπατου δια της Συνταγματική Νομιμότητα Θεσμού, ήτοι η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, δήλωσε ευθαρσώς ότι το δημογραφικό θα επιλυθεί με τη μετανάστευση, εν άλλοις δηλαδή λόγοις, παραβίασε κατάφωρα το άρθρο 21 παράγραφος 1 του Συντάγματος, το οποίο αναφέρει ότι: «Η οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους, καθώς και ο γάμος, η μητρότητα και η παιδική ηλικία τελούν υπό την προστασία του Κράτους».
  Για ποιο λοιπόν λόγο, μετά από τον οικονομικό στραγγαλισμό μας, αφενός με τα μνημόνια, αφετέρου με τους αλλεπάλληλους εγκλεισμούς μας εξ αφορμής της πανδημίας, να υπόκειται σε έτι περαιτέρω οικονομική συμπίεση με την εσπευσμένη ψήφιση του Πτωχευτικού Κώδικα, το νέο νόμο για τον επερχόμενο εργασιακό μεσαίωνα, ο Ελληνικός λαός και εν ταυτώ, να υφίσταται μία τέτοιου είδους βάναυση και ιταμή προσβολή υπό της Αρχηγού του Κράτους μας, τη στιγμή την οποία παραλείπει η Ελλαδική Δημοκρατία, το Συντεταγμένο Κράτος να παράσχει τα εχέγγυα, δηλονότι δύναται και μπορεί, προς τα νέα ζευγάρια να τεκνοποιήσουν, για ποιο λόγο δε στηρίζει ευνοϊκά την Ελληνική οικογένεια, παρά μόνο τους αλλοδαπούς – ρητορικό το ερώτημα από δικαιολογημένη αγανάκτηση.
  Φρονώ ότι η Ελλάς έχει καταληφθεί δια των θεσμών, από Ελληνόφωνους όπου εκτελούν, υπό των αλλότριων διευθυντηρίων, εντολές – ίνα μην είπω προσταγές – με απώτερο σκοπό την επιβολή μίας πολυπολιτισμικής κοινωνίας, καθότι η νόθευση των εθνών, ειρήσθω εν παρόδω, και η κατάλυση της συμπαγείας των, αποτελούν βασικό στόχο της παγκοσμιοποίησης.
  Ενώ η παγκόσμια ελίτ καλπάζει απρόσκοπτα δια των εμμίσθων φερέφωνων, τελούνταν σε διατεταγμένη υπηρεσία να προάγουν απερίσπαστα τα εωσφορικά σχέδια των κόσμο-εξουσιαστών, ο Έλλην καθεύδει το νήδυμο ύπνο, ολοκληρωτικά αλλοτριωμένος, την ημέρα κατ’ επάγγελμα συνδικαλιστής, περιχαρακωμένος σε παρωχημένες φανατικές κομματικές αντιπαραθέσεις από την εποχή του πολέμου και το βράδυ θιασώτης και συνδρομητής των ρυπογόνων τηλεοπτικών παιγνίων της σεσηπυίας τηλοψίας.
  Εν πάση περιπτώσει, είτε με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, εκμαυλισμένο άθυρμα του συστήματος, δίχως προοπτική μα το χειρότερο δεν έχει συνειδητοποιήσει ποιος είναι ο εχθρός, διότι η πολιτική του σκέψη έχει μυωπικά προσκολλήσει εις το έτος 1974, έκτοτε ουδεμία πολιτική κριτική για τα της Μεταπολίτευσης τεκταινόμενα, τόσο εν Ελλάδι όσο και Διεθνώς, το ιδεολόγημα του «Κομμουνιστικού Καπιταλισμού» που κατ’ εμέ εφαρμόζεται, καθίσταται αδιανόητο για τους εγχώριους αριστερο-επώνυμους και φιλελεύθερους του συστήματος, οι οποίοι εξ αγνοίας ή εξ ευηθείας συνεργούν και στέργουν αμελλητί προς τον ολετήρα της Παγκοσμιοποίησης.

  *Ο Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς είναι δικηγόρος Παρ΄Αρείω Πάγω. Σπούδασε Νομικά στη Νομική Αθηνών Ε.Κ.Π.Α και Δημοσιογραφία στο Εργαστήρι Επαγγελματικής Δημοσιογραφίας και έκανε το πρώτο μεταπτυχιακό του στην Πάντειο Σχολή, στο Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα με τίτλο «Νομικός Πολιτισμός» (Αστικό, Διοικητικό, Ποινικό Δίκαιο και η Ε.Σ.Δ.Α) και το δεύτερο μεταπτυχιακό του, στη Νομική Σχολή Αθηνών στο Δίκαιο της Πληροφορικής, Κοινωνιολογία του Δικαίου και Εκκλησιαστικό Δίκαιο (Ε.Κ.Π.Α). Εκπαιδευθείς ως διαμεσολαβητής στην επίλυση ιδιωτικής φύσεως διαφορών, αστικού και εμπορικού δικαίου, κατά το Ν.3898/2010 κατ’ εφαρμογή της κοινοτικής οδηγίας 2008/52/ΕΚ, Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σε εφαρμογή του άρθρου 7 παράγραφος 1 του Ν.3898/2010 (Α’211).

  Διεύθυνση στην Αθήνα:
  Εμμανουήλ Μπενάκη 5
  & Πανεπιστημίου 59,
  Τ.Κ. 105 64
  Τηλ.: 210-3234919
  Email: hariskatsivardas@yahoo.gr
  Site: www.katsivardas-dimitriadou.gr

  Featured Local Savings

  Exit mobile version