spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Μεγάλη φύρα στην Καναδική εφορία

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χάνει κατά μέσο όρο έως και 22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε απλήρωτους φόρους

Μια νέα έκθεση από την Υπηρεσία Εσόδων του Καναδά (CRA) διαπιστώνει, ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση χάνει κατά μέσο όρο έως και 22 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως σε απλήρωτους φόρους. Η Canada Revenue Agency ανέλυσε φορολογικές δηλώσεις και φορολογικά στοιχεία από το 2014 έως το 2018 για αυτήν την πρώτη έκθεση σχετικά με το συνολικό φορολογικό κενό του Καναδά, που κυκλοφόρησε την Τρίτη 10 Αυγούστου 2022.

Το Canada Revenue Agency εκτιμά, ότι το καθαρό φορολογικό κενό γι’ αυτά τα πέντε χρόνια, δηλαδή το ποσό των χρημάτων που οφείλονταν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση αλλά δεν εισπράχθηκαν ποτέ, ανήλθε συνολικά σε 111,2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αν και το καθαρό ποσό των ανείσπρακτων φόρων τείνει να αυξάνεται κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, με εκτιμήσεις έως και 23,4 δισεκατομμύρια δολάρια το 2018 και 23,5 δισεκατομμύρια δολάρια το 2017, ο λόγος παρέμεινε σταθερός κάθε χρόνο, στο 9% των συνολικών ομοσπονδιακών φορολογικών εσόδων.

Σύμφωνα με την καινούργια αυτή έκθεση, το χάσμα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων κυμαινόταν από 8,4 δισεκατομμύρια δολάρια έως 10,6 δισεκατομμύρια δολάρια ετησίως, αντιπροσωπεύοντας μεταξύ 5 και 8 τοις εκατό των συνολικών εσόδων από φόρους εισοδήματος φυσικών προσώπων. Το ποσό αυτό περιελάμβανε απλήρωτους φόρους, αδήλωτα υπεράκτια εισοδήματα και μη συμμόρφωση που σχετίζονται με την εγχώρια παραοικονομία, μια ανάλυση που όμως απέκλειε τις παράνομες δραστηριότητες.

Το Canada Revenue Agency εξακολουθεί να θεωρεί ότι το σύστημα φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων είναι σε μεγάλο βαθμό εξασφαλισμένο, πράγμα που σημαίνει ότι παρουσιάζει χαμηλό κίνδυνο μη συμμόρφωσης.

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΦΟΡΟΔΙΑΦΕΥΓΟΥΝ

Το χάσμα στα εταιρικά φορολογικά έσοδα, εν τω μεταξύ, υπολογίστηκε μεταξύ 4,6 και 7,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως, που αντιπροσωπεύει μεταξύ 10 και 17% των αναμενόμενων εσόδων σε αυτήν την κατηγορία. Η μη συμμόρφωση που σχετίζεται με μεγάλες εταιρείες ήταν ο μεγαλύτερος συντελεστής σε αυτό το κενό, σύμφωνα με την έκθεση, ενώ οι μικρές και μεσαίες εταιρείες είχαν μικρότερο αντίκτυπο.

HST ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Η έκθεση αποκάλυψε επίσης, ότι μεταξύ 8 και 10 τοις εκατό των αναμενόμενων εναρμονισμένων εσόδων από φόρους επί των πωλήσεων, δεν καταβάλλονται κάθε χρόνο – κατά μέσο όρο ετησίως – περίπου 3,9 δισεκατομμύρια δολάρια. Επίσης και άλλα μικρότερα ποσά, 400 έως 500 εκατομμύρια δολάρια ετησίως, δεν πληρώθηκαν μέσω του συστήματος ειδικών φόρων κατανάλωσης, κυρίως λόγω της παράνομης παραγωγής και λαθρεμπορίου τσιγάρων. Ωστόσο, η μη συμμόρφωση από τους κατόχους αδειών και τους καταχωρίζοντες ειδικούς φόρους κατανάλωσης ήταν πολύ χαμηλή, επισημαίνει το Canada Revenue Agency, επειδή γενικά, οι κάτοχοι άδειας και οι καταχωρίζοντες που αποδίδουν τους δασμούς και τους φόρους των ειδικών φόρων κατανάλωσης υπόκεινται σε αυστηρές ρυθμίσεις. Το CRA λέει ότι οι δραστηριότητες συμμόρφωσης και συλλογής κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που καλύπτονται από την έκθεση, επέτρεψαν στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ανακτήσει επιπλέον 72,4 δισεκατομμύρια δολάρια που διαφορετικά δε θα πήγαιναν ποτέ στο Καναδικό θησαυροφυλάκιο.

Η έκθεση αναφέρει ότι ο οργανισμός χρησιμοποιεί μια εξειδικευμένη προσέγγιση συμμόρφωσης για τη διαλογή των ελέγχων επιχειρήσεων και ακολουθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση για τη μη συμμόρφωση, παρέχοντας επιλογές όπως όρους πληρωμής και διατάξεις ελάφρυνσης για τους φορολογούμενους, πριν προβούν σε νομικές ενέργειες. Το μέγεθος του φορολογικού κενού επηρεάζεται από το συνολικό μέγεθος της οικονομίας, επισημαίνει το CRA, αλλά και τις χρεοκοπίες, που μπορεί να κυμαίνονται ανάλογα με την υγεία της οικονομίας. Ο οργανισμός λέει, ότι η σκόπιμη φοροδιαφυγή ή η υπερβολική αξίωση εκπτώσεων φόρου εξηγεί μέρος αυτού του φορολογικού κενού, αλλά ευθύνονται επίσης τα λάθη στα έντυπα και η άγνοια των κανόνων.

Το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα αντέδρασε στα στατιστικά του CRA καλώντας τους Φιλελεύθερους να σκληρύνουν τη φοροαποφυγή, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κλείνει τα μάτια στους υπεράκτιους φορολογικούς παραδείσους.

ΤΟ CRA ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΕΙ

Στο μεταξύ, το CRA προσλαμβάνει επί του παρόντος υποψηφίους για να καλύψει το ρόλο του επικεφαλής έργου εσωτερικού ελέγχου σε διάφορες τοποθεσίες σε όλο τον Καναδά και η θέση πληρώνει σχεδόν 110.000$ ετησίως.

Το CRA αναζητά «ταλαντούχους και παρακινημένους ανθρώπους για να ενταχθούν σε μια ομάδα υψηλών επιδόσεων», όπου θα καθοδηγεί, θα διεξάγει και θα αναφέρει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου και συμβουλευτικών υπηρεσιών για τον Επίτροπο, το Διοικητικό Συμβούλιο και τα ανώτερα στελέχη του ομοσπονδιακού τμήματος. Ο ρόλος πληρώνει μισθό από 95.995$ έως 108.042$ ανάλογα με τα προσόντα.

Για να είναι επιλέξιμοι, οι υποψήφιοι πρέπει να είναι Καναδοί πολίτες που ζουν στον Καναδά. Πρέπει επίσης να έχουν πτυχίο από αναγνωρισμένο μεταλυκειακό ίδρυμα ή δίπλωμα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με αποδεκτό συνδυασμό κατάρτισης και εμπειρίας που σχετίζεται με ανεξάρτητους εσωτερικούς ελέγχους, αναθεωρήσεις ή μελέτες.

Απαιτείται εμπειρία στη διεξαγωγή ανεξάρτητων εσωτερικών ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της εξέτασης και της αναφοράς ευρημάτων σε ανώτερα στελέχη. Επιπλέον, προτιμάται η εμπειρία στην προετοιμασία προϊόντων εσωτερικού ελέγχου και στην προετοιμασία παρουσιάσεων που σχετίζονται με εσωτερικούς ελέγχους.

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβληθούν σε έλεγχο ιστορικού αξιοπιστίας και ασφάλειας και να είναι πρόθυμοι να ταξιδέψουν και να εργαστούν υπερωρίες.

Το CRA δηλώνει, ότι η ομάδα που έχει δημιουργηθεί γι’ αυτή τη διαδικασία στελέχωσης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη παρόμοιων θέσεων, επομένως, εάν κάποιος υποψήφιος δε βρει θέση εκεί που δηλώνει, μπορεί να κερδίσει μια θέση αλλού.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles