spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Μεταρρύθμιση του αστυνομικού συστήματος

Νομοσχέδιο για μια καινοτόμο αστυνομική δύναμη σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών

Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ καταθέτει ένα πολυνομοσχέδιο, που συγκεντρώνει διάφορες νομοθετικές αλλαγές που αφορούν τις δραστηριότητες των αστυνομικών δυνάμεων και των οργανισμών δημόσιας ασφάλειας, όπως την Ανεξάρτητη Γραμματεία Ερευνών και τον Επίτροπο Αστυνομικής Δεοντολογίας.

Η Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, Αναπληρωτής Υπουργός Διεθνών Σχέσεων και Γαλλοφωνίας και Υπουργός αρμόδια για την περιοχή Capitale-Nationale, κα Geneviève Guilbault, διευκρίνισε το περιεχόμενο του νομοσχεδίου κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Αυτό στοχεύει, σε μεγάλο βαθμό, στην εφαρμογή των πρώτων αλλαγών που συνιστούν την αστυνομική μεταρρύθμιση. Ενεργεί με βάση περίπου σαράντα συστάσεις που διατυπώθηκαν από τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Αστυνομική Πραγματικότητα (CCRP), της οποίας το κύριο πλαίσιο είναι η εμπιστοσύνη του κοινού στην αστυνομία.

Ειδικότερα, θα επιτρέψει:

-να κατοχυρωθεί η αρχή της αστυνομικής ανεξαρτησίας και να προβλεφθούν μέτρα για τη διασφάλιση του σεβασμού της.

-να εκσυγχρονίσει την αστυνομική αποστολή με την προώθηση της διαβούλευσης και της εταιρικής σχέσης, ώστε να προωθηθεί η αποτελεσματικότητα των αστυνομικών ενεργειών.

-να δημιουργήσει μια οδηγία, που θα επιτρέπει στον Υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας να καταστήσει υποχρεωτική την αστυνομική πρακτική σε σχέση με αστυνομικές στάσεις, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται σε διακρίσεις. Η μη συμμόρφωση με την παρούσα οδηγία θα συνιστά εφεξής σφάλμα, που οδηγεί σε πειθαρχική κύρωση. Αυτή η εξουσία θα επιτρέψει επίσης στον Υπουργό να παρεμβαίνει σε άλλες αστυνομικές δραστηριότητες και δεν περιορίζεται σε συλλήψεις. Η παρούσα πρόταση ανταποκρίνεται σε μία από τις κύριες συστάσεις της Ομάδας Δράσης κατά του Ρατσισμού (GACR).

-την εισαγωγή νόμου που προσφέρει στους αστυνομικούς νέα μέσα δράσης για να ενεργούν γρήγορα σε περίπτωση εξαφάνισης ενός ατόμου, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε κρίσιμες προσωπικές πληροφορίες.

Επιπλέον, το νομοσχέδιο προτείνει αλλαγές στον τομέα των σωφρονιστικών υπηρεσιών και των σχεδίων πυρασφάλειας. Όσον αφορά τη σωφρονιστική πτυχή, οι τροποποιήσεις που προτείνονται από τη Γενική Διεύθυνση Σωφρονιστικών Υπηρεσιών (Direction générale des services correctionnels) και την Commission québécoise des liberations conditionnelles στο νόμο του σωφρονιστικού συστήματος του Κεμπέκ, αποσκοπούν στην επιβολή μεγαλύτερης αυστηρότητας στις προκύπτουσες διαδικασίες, για να εξασφαλιστεί πολύ μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα και να επιτραπεί η αυστηρή και δίκαιη λήψη αποφάσεων, χωρίς να αποδυναμώνεται η λεπτή ισορροπία που πρέπει συνεχώς να διατηρείται μεταξύ της προστασίας του κοινού και της κοινωνικής επανένταξης των αποφυλακισθέντων.

Όσον αφορά την αναθεώρηση των σχημάτων κάλυψης κινδύνου πυρκαγιάς, στοχεύει κυρίως να καταστήσει τη διαδικασία πιο αποτελεσματική. Προβλέπει επίσης την προσθήκη μηχανισμών εποπτείας που ζητούνται από την κοινωνία, που θα βοηθήσουν στη βελτίωση της ασφάλειας του πληθυσμού.

«Εκτός από την ανταπόκριση σε πολλές συστάσεις στην έκθεση CCRP και την προετοιμασία της μεταρρύθμισης των αστυνομικών μας οργανώσεων, αυτό το νομοσχέδιο προβλέπει νομοθετικές αλλαγές που θα συμβάλουν στην ενίσχυση του δεσμού εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτών μας και των αστυνομικών μας. Θέλουμε να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο, ιδίως όσον αφορά τη δεοντολογία και τις διαδικασίες για την εξαφάνιση ανθρώπων» είπε η υπουργός Geneviève Guilbault.

Το νομοσχέδιο αποτελεί το πρώτο στάδιο μιας μεγάλης μεταρρύθμισης του αστυνομικού συστήματος με στόχο για τη διασφάλιση της ανάπτυξης μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής αστυνομικής δύναμης, σύμφωνα με τις προσδοκίες των πολιτών και την εξέλιξη της κοινωνίας του Κεμπέκ. Αυτό προκύπτει από μία διαβούλευση για την αστυνομία στο Κεμπέκ που ξεκίνησε το Δεκέμβριο του 2019 ο Υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας, ο οποίος κατέληξε, το Μάιο του 2021, στην κατάθεση της Τελικής Έκθεσης [Εκμοντερνισμός – Αυτοπεποίθηση – Αποδοτικότητα] της CCRP που παρουσιάζει 138 συστάσεις. Η επένδυση των 930.000 δολαρίων που ανακοινώθηκε στις 5 Δεκεμβρίου για την ανάπτυξη εκπαίδευσης σχετικά με το ρατσισμό, είναι ένα επιπλέον εργαλείο για τους αστυνομικούς και ανταποκρίνεται στις συστάσεις CCRP και GACR.

ΠΗΓΗ: Υπουργικό συμβούλιο από τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και Υπουργό Δημόσιας Ασφάλειας

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles