spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Μια συνεδρίαση με διαφορετική «γεύση»

Μια από τις πιο γνωστές παροιμίες είναι «η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται». Αυτή λοιπόν η παροιμία δίνει την πλήρη εικόνα που αποκόμισα από τη συνεδρίαση της 5ης Ιουλίου, του διοικητικού συμβουλίου της Ελληνικής Κοινότητας Μείζονος Μόντρεαλ, που άρχισε στις 7 το βράδυ και τελείωσε στις 11 και 30. Αυτό μάλιστα αγανάκτησε πολλούς συμβούλους, ζητώντας να μειωθεί το χρονικό πλαίσιο των προσεχών συνεδριάσεων.

Εδώ γελάμε. Αλλά δεν τους παρεξηγώ, διότι οι περισσότεροι δεν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν συνεδριάσεις των κοινοτικών συμβουλίων. Δε θα εκπλαγώ, αν ορισμένοι θα αποχωρήσουν από το συμβούλιο όταν διαπιστώσουν ότι άλλο η θεωρία να είσαι σύμβουλος και άλλο στην πράξη, όπου χρειάζεται – όπως έγραψα πρόσφατα – προσωπική και επαγγελματική θυσία για να είσαι σύμβουλος.

Για να ελαττωθούν οι ώρες που θα επενδύσουν εθελοντικά τα μέλη του συμβουλίου, θα πρέπει να δοθεί περισσότερη αρμοδιότητα και ελευθερία στον εκτελεστικό διευθυντή κ. Διονύση Κότσορο, που διόρισε η προηγούμενη κοινοτική διοίκηση Κριλή. Οι εσωτερικοί κανονισμοί δίνουν πλήρης λεπτομέρειες για τις δικαιοδοσίες του Εκτελεστικού διευθυντή. Παραθέτω ορισμένες σε περίληψη, ορισμένα άρθρα των εσωτερικών κανονισμών:

10.2 – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής της Κοινότητας είναι Διευθύνων Προϊστάμενος των εργασιών της Κοινότητας και διαχειρίζεται και διευθύνει τις καθημερινές δραστηριότητες της Κοινότητας, σύμφωνα και με τις κατευθυντήριες γραμμές που έχουν καταρτισθεί από την Κοινοτική Εκτελεστική Επιτροπή και από το Διοικητικό Συμβούλιο, και ασκεί όποιες άλλες εξουσίες και αρμοδιότητες, καθορίζονται από καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο. Είναι υπόλογος και δίνει αναφορά τουλάχιστον μια φορά το μήνα στην Κοινοτική Εκτελεστική Επιτροπή.

10.3 – Ο Εκτελεστικός Διευθυντής υπαγόμενος πάντα στις κατευθύνσεις και στους περιορισμούς, όπως μπορεί να επιβάλλονται από καιρού εις καιρόν από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους Εσωτερικούς Κανονισμούς, έχει πληρεξουσιότητα και αρμοδιότητα, που περιλαμβάνει την αρμοδιότητα και εξουσιοδότηση να συνάπτει συμβάσεις, συμφωνίες και δεσμεύσεις κάθε φύσεως και είδους εν ονόματι και εκ μέρους της Κοινότητας, να προσλαμβάνει, να απασχολεί και να αποπέμπει κάθε εταιρία, υπάλληλο ή αντιπρόσωπο της Κοινότητας, εκτός από εταιρίες, υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή άλλα πρόσωπα που έχουν απευθείας διορισθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας, και να προβαίνει σε όλες τις αναγκαίες λειτουργικές δαπάνες που προβλέπονται από τους λειτουργικούς προϋπολογισμούς και σύμφωνα με τους εσωτερικούς ελέγχους που εγκρίνει το Διοικητικό Συμβούλιο.

10.5 – Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία και εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο στρατηγικών και/ή επιχειρηματικών προγραμμάτων για την Κοινότητα, σύμφωνα με τη διαδικασία σχεδιασμού που έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, και τον ετήσιο προϋπολογισμό της Κοινότητας.

10.6 – Εξασφαλίζει ώστε το Διοικητικό Συμβούλιο να έχει στη διάθεσή του ουσιαστικές, κατάλληλες και έγκαιρες πληροφορίες, που να του δώσουν τη δυνατότητα να εκτελέσει όπως πρέπει τα καθήκοντά του.

Μόνο αν δοθούν οι αρμοδιότητες στον Εκτελεστικό Διευθυντή χωρίς να χρειάζεται να ζητά άδεια για να κάνει κάτι, τότε μόνο όπως προανέφερα, μπορεί να ελαττωθούν οι εθελοντικές ώρες των μελών του συμβουλίου.

Στο σημείο πρέπει να προσθέσω, ότι ο κ. Κότσορος αναφέρθηκε σ’ ένα νέο πρόγραμμα ENTREPRISE RESOURCE PLANNING που είναι ενσωματωμένο στο λογιστικό πρόγραμμα SAGE που διαθέτει η κοινότητα. Το κόστος θα είναι περίπου $100.000 που συμπεριλαμβάνει και την εκπαίδευση των υπαλλήλων σε αυτό.

Αυτό όπως είπε θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του οργανισμού και των προγραμμάτων του, εντοπίζοντας λεπτομερώς την οικονομική διαχείριση κάθε τομέα. Σύμφωνα με την αναφορά του πρόεδρος Δρ. Τσούκα αν δεν ήταν ο κ. Κότσορος, δε θα ήξερε το νέο συμβούλιο τα της κοινότητας, διότι δεν έγινε η σωστή μεταφορά αρμοδιοτήτων από το πρώην συμβούλιο στο νέο…

ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΔΥΟ ΟΜΑΔΩΝ

Διαπίστωσα, ότι όσο και να μη θέλουν να το παραδεχτούν ορισμένοι σύμβουλοι, τα επόμενα τρία χρόνια -εκτός απροόπτου- το διοικητικό συμβούλιο δε θα είναι ενιαίο αλλά «χωρισμένο» σε δύο κοινοτικές ομάδες, ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗΣ και ΠΡΑΞΙΣ.

Διαπίστωσα, ότι φαίνεται να υπάρχει μια άλλη ομάδα εντός της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ. Το λέω αυτό, διότι ενώ ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας πρότεινε ένα μέλος να αναλάβει μια γραμματεία, η αντιπρόταση δεν ήρθε από την πλευρά της ομάδας ΠΡΑΞΙΣ αλλά από… μέλος της ομάδας ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ!

Είναι σαν ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης να προτείνει στο υπουργικό συμβούλιο κάποιο διορισμό υφυπουργού ή γενικό γραμματέα υπουργείου και ένας άλλος υπουργός να προτείνει άλλο πρόσωπο, με αποτέλεσμα να γίνει ψηφοφορία. Εντέλει πέρασε ο διορισμός που πρότεινε ο πρόεδρος Δρ. Τσούκας…

ΘΕΜΑ ΣΜΥΡΝΙΟΥ

Το κύριο θέμα που απασχόλησε τη συνεδρίαση ήταν, αν ο πρόεδρος του συμβουλίου, δικηγόρος Δημήτρης Σμυρνιός, είχε δικαίωμα να είναι υποψήφιος στις εκλογές και αν είναι νόμιμο αυτό, μια και έχει θέση ως σύμβουλος στο Συμβούλιο της Αρχιεπισκοπής Καναδά και είναι επίσης και ο νομικός της σύμβουλος. Μετά από πολλές διαμάχες που κράτησαν σχεδόν 2 ώρες, συμφωνήθηκε -και μάλλον θα έρθει προς ψήφιση στην επόμενη συνεδρίαση- όπως ο κ. Σμυρνιός απέχει από το συμβούλιο σε συζητήσεις που αφορούν σχέσεις κοινότητας και Αρχιεπισκοπής.

ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΟΠΟΙΗΣΗ

Άφησα τέλος την έλξη που έχουν ορισμένοι σύμβουλοι να «αγγλοποιήσουν» τις συνεδριάσεις της κοινότητας. Φαίνεται ότι ο αντιπρόεδρος Δρ. Μιχάλης Τσούκας γνώριζε το άρθρο 1 των Εσωτερικών Κανονισμών και τόνισε ότι οι συνεδριάσεις θα πρέπει να γίνονται στα ελληνικά ως επί το πλείστων. Αποφασίστηκε όπως οι σύμβουλοι μπορούν να εκφράζονται στην αγγλική αν δεν μπορούν να εκφραστούν στην Ελληνική γλώσσα.

Ιδού τι λέει ο Κανονισμός:

1.1         Οι σκοποί και το αντικείμενο της Κοινότητας είναι να διασφαλίζει την πρόοδο της κουλτούρας του ελληνικής καταγωγής πληθυσμού της περιφέρειας του Μόντρεαλ, και ειδικότερα,

(i)           να διατηρεί και να προβάλλει την ελληνική γλώσσα…,

Αν λοιπόν οι σύμβουλοι της κοινότητας δεν πιστεύουν στη διατήρηση της Ελληνικής γλώσσας θα τους έλεγα ότι δε θα παρεξηγηθούν αν δώσουν την παραίτηση τους το συντομότερο! Αρκετές «γλάστρες» είδαμε στα προηγούμενα κοινοτικά συμβούλια. Δε χρειάζονται άλλες…

Popular Articles