spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Οι ερπύστριες της καθεστωτικής ορθότητας

Η νέα ηθική τάξη πραγμάτων, επιβάλλεται δια πυρός και σιδήρου, δια της Θρησκείας της πολιτικής ορθότητας, προβάλλοντας επισταμένως έναν «αντεστραμμένο κόσμο» εκ της ιστορικής συνέχειας των κοινωνιών, βασιζόμενο εις τα υποκειμενικά δικαιώματα που τα άτομα αντλούν από τη φυσική κατάσταση και ως εκ τούτου μονομερώς θεμελιωμένο, εις το «φετιχισμό» της ιδεολογίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*

Το νεοπαγές τούτο ηθικό δόγμα των πολιτικών ελίτ, καθιστά ανυπερθέτως, τις σύγχρονες κοινωνίες δήθεν «υπερ-ανεκτικές» και άκρως «ηθικιστικές», με αποτέλεσμα να προκαλείται σύγχυση εις την κοινωνία, διότι καθαγιάζεται και επιβάλλεται μία αντι-επιστημονικά και ανεπέρειστα μονολιθική, καθεστωτική άποψη, ως αυθαίρετα η μοναδικά ορθή, εξοβελίζοντας ευθέως οιαδήποτε έτερη άποψη, η οποία δαιμονοποιείται αναιτιολόγητα και άκριτα, υπό των μηχανισμών του συστήματος, απλώς και μόνο επειδή αντίκειται καταδήλως εις την επιβεβλημένη καθεστηκυία άποψη.

Ο σημερινός χαίνων διχασμός της κοινωνίας, εξ αφορμής της πανδημίας και η τρώση του δικαιώματος εις την εργασία χάριν της δημόσιας υγείας, δηλαδή η στυγνή στέρηση του μέσου βιοπορισμού του πολίτου επειδή αρνείται αιτιολογημένα να συναινέσει προς μία ιατρική πράξη, αποτελεί ανυπερθέτως το νεοπαγή ολοκληρωτισμό, της αυθεντικής πολιτικής ορθότητας η οποία τιμωρεί και περιθωριοποιηθεί όποιον εναντιώνεται και η συνακόλουθη απειθής του στάση εξικνείται πέραν του «ενάρετου κύκλου» της επικρατούσης δόξης της μοναδικής καθεστωτικής σκέψεως.

Ο καινοφανής ολοκληρωτισμός, κείται εγγύς, διότι η προκρούστεια πολιτική ορθότητα, συνιστά την επίδοξο άμεσο κληρονόμο της μεσαιωνικής – σκοταδιστικής Ιεράς εξετάσεως, η οποία αποδυόταν λυσσωδώς κατά της οιονεί αιρέσεως, εντοπίζοντας τις κακές σκέψεις, τηρουμένων των αναλογιών σήμερα, ο αντιφρονών, εξομοιώνεται προς τον εχθρό, «τον Διάβολο», το κακό, το οποίο επιβάλλεται να εξουδετερωθεί δια τις αιρετικές του απόψεις, διότι μολύνει δια της διαδόσεώς των (νοείται των απόψεων αυτών), τους πιστούς αυθέντες της αλήθειας.

Εν κατακλείδι,  όποιος δεν ενστερνίζεται το κίβδηλο δόγμα της «Ορθόδοξης πολιτικής ορθότητας» του συστήματος, λογίζεται ως επονείδιστος αιρετικός, κακός, δαίμων, εγκληματίας σκέψης, τρομοκράτης, τούτα είχαν ήδη κατά ορισμένο τρόπο προβλεφθεί υπό του Όργουελ, το 1984, η νέα Ομιλία είναι το λεξιλόγιο το οποίο επιβάλει η Εξουσία στου υπηκόους τού κράτους, προκειμένου κατ’ αρχάς να ελέγξει τη σκέψη τους και τελικώς να την καταργήσει: «Ο όλος σκοπός της Νέας Ομιλίας είναι να στενέψει τα όρια της σκέψης. Στο τέλος θα κάνουμε κυριολεκτικά αδύνατο το έγκλημα της σκέψης, γιατί δε θα υπάρχουν λέξεις για να το εκφράσει κανείς. Κάθε γενική έννοια που μπορεί ποτέ να χρειαστεί θα καλύπτεται με μία μόνο λέξη, το νόημα της οποίας θα είναι αυστηρά καθορισμένο και όλες οι παραπλήσιες της έννοιες θα έχουν εκλείψει και ξεχαστεί».

Τρανή απόδειξη των ως άνω είναι ότι σήμερον, καθίσταται η αυτόχρημα κατάφωρη διακριτική ρατσιστική μεταχείριση των Ελλήνων, όπου τους αναστέλλεται επί μακρόν, εν τη πατρίδι τους, το δικαίωμα του Θρησκεύειν, μολονότι τόσο Ιστορικά αλλά και κανονιστικά κατά τη Συνταγματική έννομη τάξη, εις το άρθρο 3 του Συντάγματος αλλά και την προμετωπίδα αυτού, δεσπόζει απαρασάλευτα η ζώσα Ορθόδοξη παράδοση ως η μείζονα κυρίαρχη και συνειδητή παράδοση της πλειονοψηφίας του Ελληνισμού, αρρήκτως συνδεδεμένη με τους αγώνες του έθνους, εξ ιδρύσεως του Ελλαδικού Κράτους.

Είναι γεγονός ότι το Κράτος, δίκην της πανδημίας ως δικαιολογία, απηγόρευσε ρητώς τη λιτανεία της εικόνος της Παναγίας, διαρκούντος του Μικρού Πάσχα, το ίδιο συνέβη και κατά την ημέρα του Αγίου Δημητρίου στις 26-10-2021, ενώ εις τον αντίποδα, η κυβέρνηση ιταμώς, εφαρμόζοντας ανέλεγκτα και επονείδιστα δύο μέτρα και δύο σταθμά, επέτρεψε ανήμερα της Παναγίας, την περιφορά μίας αλλότριας δια την εθνική μας παράδοση και το Γένος «Κούκλας», ως σύμβολο της μαζικής μετακίνησης των μεταναστών και την αξίωση οικογενειακής επανένωσης των Μουσουλμάνων ανά την Ευρώπη επονόματι «Αμάλ», το ίδιο όμως έπραξε ανερυθρίαστα και τη 19η Αυγούστου εις τον Πειραιά, όπου επετράπη ο εορτασμός υπό των Σιιτών Μουσουλμάνων της θρησκευτικής εορτής «Ασούρα», ομοίως και στις 17-10-2021 όπου επετράπη απρόσκοπτα μεγάλη πορεία στην Αθήνα από τους Πακιστανούς Μουσουλμάνους για να διαδηλώσουν την πίστη τους εις τον Αλλάχ!

Εν άλλοις λόγοις, η εν τη πατρίδι μας πίστη διώκεται, υπό το πρόσχημα του ιού, ενώ οι άλλες θρησκείες δύνανται δημοσίως και προνομιακά να εκδηλώνουν την πίστη τους και δη μαζικά άνευ της συνδρομής ουδενός φόβου περί της διασποράς δήθεν του ιού, ως εκ τούτου η υπερεκχειλίζουσα υποκρισία καθίσταται ψηλαφητή τοις πάσι.

Το κράτος διοικείται από μία εκλεκτή κάστα ανθελλήνων εντολοδόχων, της υπερεθνικής ελίτ του επικείμενου νεοπαγούς ολοκληρωτισμού, ο οποίος επιθυμεί την εκρίζωση της πίστεως από την ψυχή των Ελλήνων και την αμελλητί, βίαιη εδραίωση της πανθρησκείας της παγκοσμιοποίησης, δια της εξουδετέρωσης οιασδήποτε εθνικής παράδοσης και Θρησκευτικής Αρχής η οποία δύναται να αφυπνίσει και να σφυρηλατήσει τη διαχρονική Ελληνική πολιτισμική παράδοση μας, ανά τους αιώνες και να συγκροτήσει εκ παραλλήλου, μία ολοκληρωμένη, μεστή και διαχρονικά δομημένη εθνική συνείδηση, το γε νυν έχον διηνεκής αγών!!!

Popular Articles