spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Οι Οικονομικές Προκλήσεις του Καναδά

Οι Οικονομικές Προκλήσεις του Καναδά

Πλοήγηση προς ένα συννεφιασμένο ορίζοντα

Η οικονομική εικόνα του Καναδά αντιμετωπίζει δυσκολίες, με προκλήσεις που πηγάζουν από τη μείωση του πραγματικού Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών και τις ανησυχίες σχετικά με την προσιτότητα της στέγασης. Η πρόσφατη έρευνα του Conference Board of Canada αναδεικνύει την πολύπλοκη δυναμική που επηρεάζει την οικονομία της χώρας.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΕΠ ΚΑΙ

ΤΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η πρόσφατη πτώση του πραγματικού ΑΕΠ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, προκαλεί ανησυχία. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι αναμένονται ακόμη δύο τρίμηνα πτώσης, με μια ελαφριά ανάκαμψη να προβλέπεται μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2024. Η συνολική πρόβλεψη για την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2023 κυμαίνεται στο ελάχιστο 0,9%, με μια μικρή βελτίωση που αναμένεται να φτάσει το 0,6% το 2024. Ένα σημαντικό στοιχείο που συμβάλλει στην αργή αύξηση, είναι η δραματική επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών.

Ο Ted Mallett, Διευθυντής Οικονομικού Προγραμματισμού στο Conference Board of Canada, επισημαίνει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες έχουν επιβραδυνθεί σημαντικά. Αυτή η επιβράδυνση είναι πιο έντονη μεταξύ εκείνων που είναι υπερδανεισμένοι. Αναμένεται ότι η αύξηση του κόστους δανεισμού θα επηρεάσει επιπλέον τους καναδούς καταναλωτές, με τα επιτόκια να παίρνουν ένα επιπλέον 2% από το διαθέσιμο εισόδημα σε λιγότερο από 18 μήνες.

ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΜΙΣΘΩΝ

Η αγορά εργασίας του Καναδά βιώνει ένα φαινόμενο ψύξης, που επηρεάζεται από μια σταδιακή μείωση των ποσοστών κενών θέσεων εργασίας και την επιβράδυνση των καταναλωτικών δαπανών. Η αντισταθμιστική επίδραση που προσφέρουν οι υψηλοί ρυθμοί κενών θέσεων εργασίας και οι ανθεκτικές καταναλωτικές δαπάνες των καταναλωτών έχουν εξασθενίσει, ανοίγοντας το δρόμο για μια ισχυρότερη μετάδοση της νομισματικής πολιτικής στην αγορά εργασίας. Παρά την κάποια κολλητικότητα προς τα κάτω, προβλέπεται ότι η αύξηση των μισθών θα επιβραδυνθεί περαιτέρω, λόγω της διεύρυνσης της προσφοράς εργασίας και της υφιστάμενης αδυναμίας της ζήτησης εργασίας.

ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ανησυχία για την προσιτότητα και τη διαθεσιμότητα της στέγασης απασχολεί πολλούς Καναδούς, και αυτό το θέμα ενδέχεται να γίνει το «θέμα ψηφοφορίας» στις επόμενες ομοσπονδιακές εκλογές, αν και αυτές απέχουν περίπου δύο χρόνια. Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αντιδρά επιτέλους με την κατάργηση του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (GST) στην κατασκευή κατοικιών που κατασκευάζονται ειδικά για ενοικίαση, ενώ οι επαρχιακοί πολιτικοί προσφέρουν τις δικές τους λύσεις. Συνολικά, η παράδοση νέων κατοικιών φαίνεται σαν μια επιπλέον πρόκληση, μπροστά στις αυξανόμενες εθνικές ανάγκες για κατοικίες.

ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Σε παγκόσμια κλίμακα, η κορυφαία πληθωριστική αύξηση έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της στις περισσότερες μείζονες οικονομίες, καθώς οι προμηθευτικές τιμές σοκ που σχετίζονται με την πανδημία και τον πόλεμο στην Ουκρανία έχουν υποχωρήσει. Η παγκόσμια ανάπτυξη του ΑΕΠ αναμένεται να είναι 2,3% το 2023. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την προοπτική της παγκόσμιας οικονομίας συνδέονται με τις προοπτικές του πληθωρισμού και των επιτοκίων. Η βασική άποψη του Conference Board of Canada είναι ότι οι κυριότερες κεντρικές τράπεζες του κόσμου δε θα χρειαστεί να αυξήσουν σημαντικά τα επιτόκια πέραν των τρεχουσών επιπέδων.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ

ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΩΝ

Η οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών συνεχίζει να υπερτερεί των προσδοκιών, παρά την πολύ περιοριστική νομισματική πολιτική. Οι επιπτώσεις των έντεκα επιθετικών αυξήσεων επιτοκίων από το Μάρτιο του 2022 αρχίζουν να φαίνονται. Παρά το γεγονός ότι παραμένει πάνω από το στόχο, η πληθωριστική τάση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Το Conference Board of Canada προβλέπει ότι η οικονομική ανάπτυξη των ΗΠΑ θα επιβραδυνθεί το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, αλλά δεν προβλέπεται ύφεση, καθώς το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2,1% φέτος και κατά 1,2% το 2024.

Ο Καναδάς πλοηγείτε σε ένα προκλητικό οικονομικό περιβάλλον, με επιβραδυνόμενη ανάπτυξη, ανησυχίες σχετικά με τη στέγαση και μια αδρανούσα αγορά εργασίας. Οι καθοριστικές αποφάσεις των πολιτικών θα πρέπει να ισορροπούν μεταξύ των μέτρων στο βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα για την αντιμετώπιση των άμεσων προκλήσεων και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για το μακροπρόθεσμο. Καθώς η χώρα αντιμετωπίζει αυτά τα θέματα, οι παγκόσμιες οικονομικές δυναμικές και η οικονομική απόδοση των ΗΠΑ θα διαδραματίσουν εξίσου σημαντικό ρόλο, στο να διαμορφώσουν την οικονομική πορεία του Καναδά τα επόμενα χρόνια.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles