spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Οργανώνει καλύτερα την υγειονομική περίθαλψη στην επαρχία

Οργανώνει καλύτερα την υγειονομική περίθαλψη στην επαρχία

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών (MSSS) δημοσίευσε την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2023, την 14η ετήσια έκθεση για περιστατικά και ατυχήματα, που συνέβησαν στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών στο Κεμπέκ.

Αυτή η έκθεση, που προέρχεται από το Εθνικό Μητρώο Περιστατικών και Ατυχημάτων στην Υγειονομική Περίθαλψη και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες (RNIASSSS), παρέχει πολύτιμα δεδομένα και πληροφορίες, σχετικά με την ασφάλεια και την ποιότητα της περίθαλψης που παρέχεται στην επαρχία.

Μεταξύ της 1ης Απριλίου 2021 και της 31ης Μαρτίου 2022, αναφέρθηκαν συνολικά 444.756 ατυχήματα, με τη συντριπτική πλειοψηφία του 99,77% να μην έχει σοβαρές ή μόνιμες συνέπειες. Αν και υπήρξε ελαφρά αύξηση 0,46% στο συνολικό αριθμό των καταγεγραμμένων γεγονότων, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει σημαντική μείωση 10,22% σε σύγκριση με το 2020. Επιπλέον, το 0,12% των αναφερόμενων γεγονότων κατά την περίοδο 2021-2022 προέκυψε σε σοβαρές και μόνιμες συνέπειες, και το ίδιο ποσοστό συσχετίστηκε με θανάτους.

Είναι ζωτικής σημασίας να ενσωματωθούν αυτά τα στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τον όγκο της παρεχόμενης φροντίδας. Συγκεκριμένα, κατά την περίοδο αναφοράς, το Κεμπέκ αποτέλεσε χώρο για πάνω από 474.103 χειρουργικές επεμβάσεις, περισσότερες από 3,3 εκατομμύρια επισκέψεις στα επείγοντα, περίπου 5,9 εκατομμύρια ιατρικές επισκέψεις σε εγκαταστάσεις, πάνω από 208 εκατομμύρια εργαστηριακές εξετάσεις και σχεδόν 12,6 εκατομμύρια ημέρες νοσηλείας σε ασθενείς. Το τεράστιο μέγεθος αυτών των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης, υπογραμμίζει τη σημασία της ανάλυσης ανεπιθύμητων συμβάντων στο ευρύτερο πλαίσιο της παροχής φροντίδας στην επαρχία του Κεμπέκ.

Πρωταρχικός στόχος του Εθνικού Μητρώου είναι η συγκέντρωση δεδομένων για συμβάντα και ατυχήματα, επιτρέποντας τη διεξοδική ανάλυση και τον εντοπισμό τομέων προς βελτίωση. Εντοπίζοντας τάσεις και πρότυπα, οι εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης μπορούν να αναλάβουν στοχευμένες ενέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών, που προσφέρονται στο δίκτυο υγειονομικής περίθαλψης και κοινωνικών υπηρεσιών. Η δήλωση συμβάντων και ατυχημάτων συμβάλλει στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας εντός των εγκαταστάσεων, διασφαλίζοντας ότι κάθε ανεπιθύμητο συμβάν υποβάλλεται σε ενδελεχή ανάλυση και ότι εφαρμόζονται τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή υποτροπής.

Αυτή η ετήσια έκθεση χρησιμεύει ως πολύτιμος πόρος για τα ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης για την ανάπτυξη συγκεκριμένων μέτρων, για την απτή και βιώσιμη βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας των υπηρεσιών για τους χρήστες τους. Αξιοποιώντας τα δεδομένα και τις γνώσεις που περιλαμβάνονται στην έκθεση, τα ιδρύματα μπορούν να εφαρμόσουν στοχευμένες στρατηγικές που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένους τομείς ανησυχίας και ενισχύουν περαιτέρω τη φροντίδα των ασθενών.

Τον τελευταίο χρόνο, το MSSS, σε συνεργασία με διάφορα ιδρύματα, έχει αναλάβει διαδικτυακά προγράμματα κατάρτισης για την υποστήριξη της αρχικής και διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού, ιδιαίτερα στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων. Αυτές οι εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες συμβάλλουν στη συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνολική ασφάλεια και ποιότητα της παρεχόμενης περίθαλψης.

Αξίζει να τονιστεί, ότι το Κεμπέκ ήταν η πρώτη επαρχία στον Καναδά που εισήγαγε νομοθετικές διατάξεις και δημιούργησε ένα μητρώο αφιερωμένο στα συμβάντα και τα ατυχήματα στην παροχή περίθαλψης και υπηρεσιών. Η διαφανής αναφορά συμβάντων και ατυχημάτων, καθώς και η ετήσια δημοσίευση εθνικής έκθεσης, στοχεύουν στην ενίσχυση μιας κουλτούρας διαφάνειας μεταξύ των χρηστών του δικτύου και του γενικού πληθυσμού. Παρέχοντας προσβάσιμες πληροφορίες και προωθώντας τη λογοδοσία, αυτές οι πρωτοβουλίες ενθαρρύνουν την εμπιστοσύνη και τη δέσμευση μεταξύ των ενδιαφερομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Συνολικά, η διάδοση της ετήσιας έκθεσης από το Εθνικό Μητρώο Περιστατικών και Ατυχημάτων στην Υγειονομική Περίθαλψη και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες αντιπροσωπεύει ένα ζωτικό βήμα για την προώθηση ενός ασφαλέστερου και υψηλότερης ποιότητας συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο Κεμπέκ. Μέσω συνεχών προσπαθειών συλλογής δεδομένων, ανάλυσης και στοχευμένων παρεμβάσεων, η επαρχία εργάζεται ενεργά για την επίτευξη του στόχου της για παροχή υποδειγματικής φροντίδας και διασφάλιση της ευημερίας των κατοίκων της.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles