spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Πιθανή δηλητηρίαση από διοξείδιο του άνθρακα από τη συνεχή χρήση μάσκας

Πιθανή δηλητηρίαση από διοξείδιο του άνθρακα από τη συνεχή χρήση μάσκας

Οι μελέτες που δεν ταιριάζουν με το αφήγημα του ΠΟΥ για την Covid έχουν δύσκολη αντιμετώπιση. Για παράδειγμα, αυτή εδώ η νέα μελέτη, η οποία εξετάζει την τοξικότητα των αυξημένων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα κάτω από μάσκες, χρειάστηκε περισσότερους από 8 μήνες για να δημοσιευτεί σε ένα mainstream περιοδικό. Με τον τρόπο αυτό, συνοψίζει αυτό που ήταν και είναι από καιρό αποδεκτή επιστημονική γνώση.

Του Dr. Peter F. Mayer

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο έγκριτο περιοδικό Cell με τίτλο «Possible toxicity of chronic carbon dioxide exposure associated with face mask use, particularly in pregnant women, children and adolescents – A scoping review» (Πιθανή τοξικότητα της χρόνιας έκθεσης σε διοξείδιο του άνθρακα που σχετίζεται με τη χρήση μάσκας προσώπου, ιδίως σε έγκυες γυναίκες, παιδιά και εφήβους – Μια ανασκόπηση εφαρμογής).

Σύμφωνα με τη μελέτη Cochrane, η οποία είχε δείξει την αναποτελεσματικότητα των μασκών, αποδεικνύεται η δυνατότητα δηλητηρίασης από τις αυξημένες συγκεντρώσεις CO2 στον αέρα που αναπνέουμε.

Η περίληψη επισημαίνει ένα από τα θεμελιώδη προβλήματα που καθιστούν τις μάσκες επιβλαβείς. Έχουν νεκρό όγκο περίπου ένα όγδοο του λίτρου, ο οποίος είναι περίπου ο ίδιος με αυτόν του ανώτερου αεραγωγού: Κατά τη διάρκεια της πανδημίας SARS-CoV2, οι μάσκες προσώπου έγιναν ένας από τους σημαντικότερους πανταχού παρόντες παράγοντες που επηρεάζουν την ανθρώπινη αναπνοή. Αυξάνουν την αντίσταση και τον όγκο του νεκρού χώρου, οδηγώντας σε αναπνοή CO2. Μέχρι στιγμής, το φαινόμενο αυτό και οι πιθανές επιπτώσεις του στη νεαρή ηλικία δεν έχουν μελετηθεί σε βάθος.

Στην παρούσα ανασκόπηση, η βιβλιογραφία σχετικά με την έκθεση σε CO2 και τη χρήση μάσκας προσώπου εξετάστηκε συστηματικά και αξιολογήθηκε.

Τα κύρια αποτελέσματα αυτής της αξιολόγησης είναι καλά τεκμηριωμένα και επίσης αρκετά εύκολα κατανοητά, όπως είχε επανειλημμένα επισημάνει το TKP.at (και το EYEwideopen) σε εκθέσεις εδώ και σχεδόν τρία χρόνια, εν μέρει και μέσω μελετών των συγγραφέων αυτής της ανασκόπησης: Ο φρέσκος αέρας έχει περιεκτικότητα σε CO2 περίπου 0,04%, ενώ η χρήση μάσκας για περισσότερο από 5 λεπτά συνεπάγεται πιθανή χρόνια έκθεση σε διοξείδιο του άνθρακα από 1,41% έως 3,2% του εισπνεόμενου αέρα. Αν και η συσσώρευση είναι γενικά εντός των ορίων βραχυπρόθεσμης έκθεσης, πρέπει να εξεταστούν οι μακροπρόθεσμες υπερβάσεις και οι συνέπειες με βάση πειραματικά δεδομένα. Οι εμπειρογνώμονες τοξικότητας του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ καθόρισαν όρια έκθεσης για υποβρύχια με γυναικεία πληρώματα στο 0,8% CO2, με βάση μελέτες σε ζώα που έδειξαν αυξημένο κίνδυνο θνησιγένειας. Σε θηλαστικά που εκτίθενται χρόνια σε 0,3% CO2, πειραματικά δεδομένα δείχνουν επίσης τερατογένεση (με μη αναστρέψιμες νευρωνικές βλάβες στους απογόνους, μείωση της χωρικής μάθησης λόγω απόπτωσης των νευρώνων του εγκεφαλικού στελέχους και μείωση των κυκλοφορούντων επιπέδων του ινσουλινοειδούς αυξητικού παράγοντα 1. Με σημαντικές επιπτώσεις σε τρεις μετρούμενες παραμέτρους (μορφολογικές, λειτουργικές, δείκτες), αυτή η χρόνια έκθεση σε 0,3% CO2 πρέπει να οριστεί ως τοξική. Υπάρχουν περαιτέρω δεδομένα σχετικά με τη χρόνια έκθεση σε 0,3% CO2 σε έφηβα θηλαστικά που οδηγεί σε καταστροφή των νευρώνων, με αποτέλεσμα χαμηλότερη δραστηριότητα, αυξημένο άγχος και μειωμένη μάθηση και μνήμη. Υπάρχουν επίσης δεδομένα που υποδεικνύουν τοξικότητα των όρχεων σε εφήβους σε συγκεντρώσεις εισπνοής CO2 άνω του 0,5%.

Τα συμπεράσματα είναι εξίσου σαφή και καλά τεκμηριωμένα: Υπάρχει δυνητικός κίνδυνος αρνητικών επιπτώσεων από την εισαγωγή των εκτεταμένων απαιτήσεων για μάσκα, ιδίως για τις ευάλωτες υποομάδες. Υπάρχουν έμμεσες ενδείξεις ότι η εκτεταμένη χρήση μάσκας μπορεί να συνδέεται με τις θνησιγενείς γεννήσεις που παρατηρούνται σήμερα και τις μειωμένες λεκτικές – κινητικές και γενικές γνωστικές επιδόσεις των παιδιών που γεννιούνται κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Είναι ανάγκη να επανεξεταστούν οι κανονισμοί για τις μάσκες.

Οι πολύ συγκρατημένες διατυπώσεις, όπως «επανεξετάστε», οφείλονται πιθανώς στην πολύμηνη διαδικασία αναθεώρησης, αν και πολύ πιο σαφείς διατυπώσεις προκύπτουν από το περιεχόμενο.

ΔΕΙΤΕ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΔΩ: www.cell.com/heliyon/fulltext/S2405-8440(23)01324-5

Πηγή: www.eyewideopen.org/?p=4849

Popular Articles