spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Σε κρίση πανικού τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Κεμπέκ

Σε κρίση πανικού τα Αγγλόφωνα Πανεπιστήμια του Κεμπέκ

Προτείνουν αναθεωρημένη δομή των διδάκτρων • To Mcgill εξετάζει ενδεχόμενο να μεταφέρει τμήματά του εκτός Κεμπέκ

Σε μια κομβική εξέλιξη σχετικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση στο Κεμπέκ, τα αγγλόφωνα πανεπιστήμια της επαρχίας υπέβαλαν μια «βελτιωμένη» πρόταση στην κυβέρνηση Legault, αντιμετωπίζοντας την επικείμενη αύξηση των διδάκτρων για νέους διεθνείς φοιτητές και φοιτητές από άλλες επαρχίες του Καναδά.

Αυτή η πρόταση είναι μια άμεση απάντηση, στην απόφαση της κυβέρνησης του Κεμπέκ που ανακοινώθηκε στις 13 Οκτωβρίου, η οποία αυξάνει σημαντικά τα δίδακτρα για τους Καναδούς φοιτητές που ξεκινούν τις σπουδές τους το φθινόπωρο του 2024.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Η επαρχιακή κυβέρνηση ανακοίνωσε, ότι από το φθινόπωρο του 2024, οι Καναδοί φοιτητές θα πρέπει να πληρώνουν 17.000$ ετησίως. Αυτό το ποσό αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος της εκπαίδευσής τους για την κυβέρνηση, σημαντικά υψηλότερο από το τρέχον τέλος των 9.000$. Επιπλέον, η κυβέρνηση όρισε ότι οι διεθνείς φοιτητές θα υπόκεινται σε δίδακτρα 20.000$.

Αντιδρώντας σε αυτή την ανακοίνωση, εκπρόσωποι από το Πανεπιστήμιο Bishop, το Πανεπιστήμιο Concordia και το Πανεπιστήμιο McGill συνήλθαν το πρωί του Σαββάτου 9 Δεκεμβρίου, για να υποβάλουν μια αντιπρόταση στην κυβέρνηση CAQ. Η πρότασή τους εισάγει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση για τις αυξήσεις των διδάκτρων σε διάφορους ακαδημαϊκούς κλάδους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

Τέχνες, Επιστήμες, Εκπαίδευση, Νοσηλευτική, Ψυχολογία και Γεωργία: Η πρόταση προτείνει ότι οι φοιτητές σε αυτά τα προγράμματα, που αντιπροσωπεύουν το 79% του φοιτητικού πληθυσμού εκτός του Κεμπέκ, θα πρέπει να συνεχίσουν να πληρώνουν δίδακτρα ύψους 9.000$. Ο Fabrice Labeau, ο ανώτερος συνεργάτης αντιπρόεδρος στο Πανεπιστήμιο McGill, τόνισε ότι σε άλλες επαρχίες, τα δίδακτρα γι’ αυτά τα προγράμματα κυμαίνονται περίπου στα 6.000$ ετησίως.

Μηχανική, Επιστήμη Υπολογιστών και Διοίκηση Επιχειρήσεων: Γι’ αυτούς τους κλάδους, τα προτεινόμενα δίδακτρα ορίζονται στα 14.000$. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει το 16% των Καναδών φοιτητών εκτός Κεμπέκ σε αυτά τα πανεπιστήμια. Συγκριτικά, τα δίδακτρα στα Πανεπιστήμια του Τορόντο και της Βρετανικής Κολομβίας είναι 14.500$ και σχεδόν 8.000$, αντίστοιχα.

Ιατρική, Οδοντιατρική, Νομική και Φαρμακευτική: Οι φοιτητές που εγγράφονται σε αυτά τα προγράμματα θα αντιμετωπίσουν δίδακτρα ύψους 20.000$, το οποίο εξακολουθεί να είναι χαμηλότερο από τα δίδακτρα σε άλλες επαρχίες. Ο Labeau αναγνώρισε ότι αυτή η ομάδα αντιπροσωπεύει μόλις το 5% του καναδικού πελατολογίου τους εκτός Κεμπέκ.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

Τα πανεπιστήμια υποστηρίζουν, ότι η πρότασή τους αντιπροσωπεύει ένα συμβιβασμό που ευθυγραμμίζεται με τους στόχους τής προώθησης και της προστασίας της γαλλικής γλώσσας στο Κεμπέκ. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, σχεδιάζουν να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα francization. Στόχος αυτού του προγράμματος είναι να διασφαλίσει ότι το 40% των μη γαλλόφωνων μαθητών θα φτάσει σε ένα ενδιάμεσο επίπεδο (επίπεδο 6) στη γαλλική επάρκεια μετά την αποφοίτησή του, όπως μετράτε από το Échelle québécoise des niveaux de compétence en français.

Τα πανεπιστήμια ανέφεραν αξιοσημείωτο αντίκτυπο στις αιτήσεις μετά την ανακοίνωση της επαρχιακής κυβέρνησης τον Οκτώβριο. Το Πανεπιστήμιο McGill σημείωσε μείωση των αιτήσεων κατά 20% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος και το Πανεπιστήμιο Concordia αναφέρει μείωση 16%.

ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ

Αυτή η πρόταση αντικατοπτρίζει μια διαφοροποιημένη προσέγγιση των αγγλόφωνων πανεπιστημίων του Κεμπέκ, για την αντιμετώπιση των διττών προκλήσεων της οικονομικής βιωσιμότητας και της πολιτιστικής ολοκλήρωσης. Η κλιμακωτή δομή των τελών αναγνωρίζει το ποικίλο κόστος και την πραγματικότητα της αγοράς των διαφορετικών κλάδων, ενώ λαμβάνει επίσης υπόψη το ευρύτερο εκπαιδευτικό τοπίο σε ολόκληρο τον Καναδά.

Επιπλέον, η πρωτοβουλία francization δείχνει τη δέσμευση των πανεπιστημίων να προωθήσουν τη γλωσσική κληρονομιά τού Κεμπέκ, τον ακρογωνιαίο λίθο της πολιτιστικής ταυτότητας της επαρχίας. Αυτό το πρόγραμμα στοχεύει όχι μόνο να ενισχύσει τις δεξιότητες της γαλλικής γλώσσας των φοιτητών, των οποίων η γαλλική δεν είναι η μητρική γλώσσα, αλλά και να προωθήσει μια βαθύτερη κατανόηση και εκτίμηση της κουλτούρας του Κεμπέκ μεταξύ των μαθητών του.

ΣΥΝΝΕΦΙΑΣΜΕΝΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ

Η πρόταση από το Πανεπιστήμιο Bishop, το Πανεπιστήμιο Concordia και το Πανεπιστήμιο McGill θέτει τη βάση για έναν κρίσιμο διάλογο μεταξύ του ακαδημαϊκού τομέα και της κυβέρνησης. Υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα της εξισορρόπησης της εκπαιδευτικής προσβασιμότητας, της οικονομικής βιωσιμότητας και των πολιτιστικών στόχων, σε μια περιοχή γνωστή για το μοναδικό της γλωσσικό και πολιτιστικό τοπίο.

Καθώς η πρόταση περιμένει απάντηση από την κυβέρνηση, είναι σαφές ότι η απόφαση θα έχει εκτεταμένες συνέπειες για το μέλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στο Κεμπέκ. Θα επηρεάσει όχι μόνο την οικονομική επιβάρυνση των φοιτητών εντός και εκτός της επαρχίας, αλλά και το ρόλο των αγγλόφωνων πανεπιστημίων στην προώθηση της γλωσσικής πολυμορφίας και της πολιτιστικής ολοκλήρωσης στο Κεμπέκ.

Η εξελισσόμενη κατάσταση υπογραμμίζει τον κρίσιμο ρόλο των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διαμόρφωση των κοινωνικών κανόνων και πολιτικών. Υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για συνεχή συνεργασία μεταξύ κυβερνήσεων και εκπαιδευτικών φορέων, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός εξελισσόμενου εκπαιδευτικού τοπίου, με παράλληλο σεβασμό και προώθηση της μοναδικής πολιτιστικής και γλωσσικής ταυτότητας περιοχών όπως το Κεμπέκ.

Ήδη o πρύτανης του Πανεπιστημίου ΜακΓκιλ, Ντιπ Σάινι, δήλωσε ότι η σχολή θα εξετάσει όλες τις δυνατές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς ορισμένων λειτουργιών σε άλλη επαρχία, αν το Κεμπέκ προχωρήσει με ένα σχέδιο διδάκτρων που θα βλάψει σημαντικά τα οικονομικά τού πανεπιστημίου. Αυτό έγινε γνωστό μετά από ερώτηση δημοσιογράφου σχετικά με το διπλασιασμό των διδάκτρων για φοιτητές από άλλες επαρχίες, όπως ανακοίνωσε η κυβέρνηση Λεγκό.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles