spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

«Σφίγγουν» τα πράγματα για παιδιά κάτω των 14 ετών

Υιοθέτηση του νομοσχεδίου αριθ. 19: η εργασία των παιδιών θα είναι πλέον καλύτερα εποπτευόμενη

Μετά από μια νομοθετική διαδικασία που βασίστηκε σε ευρεία συναίνεση, ο υπουργός Εργασίας και υπουργός αρμόδιος για την περιοχή Μορισί και την περιοχή Βόρειου Κεμπέκ, κ. Jean Boulet, εξέφρασε τη χαρά του για την έγκριση από την Εθνοσυνέλευση του νομοσχεδίου αριθ. 19 για την εποπτεία της εργασίας των παιδιών.

Η έγκριση και η κύρωση του νομοσχεδίου σημαίνει ότι πλέον είναι απαγορευμένο στους εργοδότες να απασχολούν ένα παιδί κάτω των 14 ετών, εκτός από ορισμένες εξαιρέσεις. Από την 1η Σεπτεμβρίου 2023, κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους, όλα τα παιδιά που υπόκεινται στην υποχρέωση εκπαίδευσης θα μπορούν να εργάζονται για ένα μέγιστο όριο 17 ωρών την εβδομάδα, με 10 ώρες από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Επιπλέον, ο νέος νόμος ενισχύει την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία των παιδιών, προβλέποντας στους υφιστάμενους μηχανισμούς πρόληψης και συμμετοχής των εργαζομένων την αναγνώριση και ανάλυση των κινδύνων που μπορεί να επηρεάσουν ιδιαίτερα τους εργαζομένους ηλικίας 16 ετών και κάτω.

Επιπλέον, η Επιτροπή Προτύπων, Ισότητας, Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, θα έχει την εξουσία να χορηγεί οικονομική ενίσχυση σε φορείς της αγοράς εργασίας για να υποστηρίξει πρωτοβουλίες πρόληψης. Η εφαρμογή του νέου νόμου σημαίνει επίσης υποβολή υψηλότερων προστίμων σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί εργασίας των παιδιών που περιέχονται στο Νόμο περί προτύπων εργασίας. Τα μέγιστα ποσά προστίμων είναι πλέον διπλάσια από αυτά που προβλέπονται σε αυτόν τον νόμο, αυξάνοντας από 600$ σε 1.200$ για την πρώτη παράβαση και από 6.000$ σε 12.000$ σε περίπτωση επανάληψης.

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όσους συμμετείχαν στην εκπόνηση και έγκριση αυτού του νομοσχεδίου, που είναι αποτέλεσμα ευρείας συναίνεσης. Μπροστά στη σημαντική αύξηση του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων τα τελευταία χρόνια σε νέους κάτω των 16 ετών, ήταν αναγκαίο να προβούμε σε δράση. Αυτό το νομοσχέδιο το κάναμε για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών μας, καθώς και για την επιτυχία και την αντοχή και παραμονή τους στο σχολείο. Προσφέροντας καλύτερη εποπτεία της εργασίας των παιδιών, αυτός ο νέος νόμος θα εξασφαλίσει ότι αφιερώνουν πρωτίστως και πάνω από όλα την προσοχή τους στην πρώτη τους εργασία: το να πηγαίνουν στο σχολείο. Η κυβέρνησή μας ενεργεί υπεύθυνα επιτρέποντας ορισμένες εξαιρέσεις για παιδιά κάτω των 14 ετών. Είμαι πεπεισμένος ότι τα νομικά και κανονιστικά μέτρα που έχουν θεσπιστεί θα μας βοηθήσουν να επιτύχουμε το στόχο μας, να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα παιδιά μας» είπε σε συνέντευξη τύπου ο Ζαν Μπουλέ, υπουργός Εργασίας και υπουργός υπεύθυνος για την περιοχή Mauricie και την περιοχή Nord-du-Québec.

Τα κυριότερα σημεία του νόμου:

• Στις 8 Δεκεμβρίου 2022, μετά από αίτημα του υπουργού Εργασίας, το Συμβουλευτικό όργανο για την Εργασία και τη Χειρωνακτική Εργασία εξέδωσε ομόφωνη γνωμοδότηση στην οποία συστήνει ειδικότερα τη θέσπιση, εκτός από εξαιρέσεις, ελάχιστης ηλικίας εισαγωγής στην εργασία και περιορισμού του αριθμού των ωρών εργασίας των παιδιών που υπόκεινται στην υποχρέωση σχολικής φοίτησης. Το νομοσχέδιο σέβεται αυτήν τη συναίνεση.

• Οι παρακάτω εξαιρέσεις που αφορούν στο νομοσχέδιο παιδιά κάτω των 14 ετών, αποτελούν παράταση της σχολικής και οικογενειακής ζωής και συνεπάγονται «λίγο κίνδυνο» για την υγεία και την ασφάλεια της εργασίας των παιδιών, όπως ο δημιουργός/ερμηνευτής στην παραγωγή καλλιτεχνικού έργου, ο αγγελιοφόρος, ο φύλακας παιδιών, η βοήθεια στα μαθήματα και η καθοδήγηση, το παιδί που εργάζεται σε οικογενειακή επιχείρηση με λιγότερους από 10 υπαλλήλους, εάν είναι παιδί του εργοδότη, το παιδί που εργάζεται σε μη κερδοσκοπική κοινωνική ή κοινοτική οργάνωση, όπως κατασκήνωση ή αναψυκτική οργάνωση, το παιδί που εργάζεται σε μη κερδοσκοπική αθλητική οργάνωση για να βοηθήσει άλλο άτομο, το παιδί ηλικίας 12 ετών και άνω που εργάζεται σε γεωργική επιχείρηση με λιγότερους από 10 υπαλλήλους για τη φροντίδα των ζώων, την προετοιμασία ή τη συντήρηση του εδάφους ή τη συγκομιδή φρούτων ή λαχανικών, αν πρόκειται για ελαφριά χειρωνακτικά έργα.

Στο Κεμπέκ, το εκπαιδευτικό σύστημα δίνει μεγάλη έμφαση στη σημασία της εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά. Δε θεωρείται μόνο ένα θεμελιώδες δικαίωμα αλλά και μια νομική υποχρέωση. Η κυβέρνηση έχει θεσπίσει σαφείς κανονισμούς, για να εξασφαλίσει ότι κάθε παιδί που διαμένει στο Κεμπέκ λαμβάνει μια εκπαίδευση που το προετοιμάζει για ένα επιτυχημένο μέλλον. Σύμφωνα με το νόμο, όταν ένα παιδί συμπληρώνει 6 χρόνια, πρέπει να ξεκινήσει τη σχολική φοίτηση από την αρχή της αντίστοιχης σχολικής χρονιάς. Αυτό εξασφαλίζει ότι τα παιδιά έχουν πρόσβαση σε εκπαιδευτικές ευκαιρίες από μικρή ηλικία, θέτοντας τα θεμέλια για την ακαδημαϊκή και προσωπική τους ανάπτυξη.

Η υποχρέωση να πηγαίνουν στο σχολείο ισχύει μέχρι την τελευταία ημέρα της σχολικής χρονιάς, κατά την οποία το παιδί συμπληρώνει την ηλικία των 16 ετών. Εναλλακτικά, εάν ένα παιδί αποκτήσει πτυχίο που απονέμεται από τον Υπουργό Παιδείας πριν τη συμπλήρωση των 16 ετών, θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις.

Με την υποχρεωτική εκπαίδευση, το Κεμπέκ αποσκοπεί στην παροχή ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά και στην προώθηση της δια βίου μάθησης. Το εκπαιδευτικό σύστημα στο Κεμπέκ προσπαθεί να εφοδιάσει τους μαθητές με τις γνώσεις, δεξιότητες και αρμοδιότητες που απαιτούνται για να ευδοκιμήσουν σε έναν γρήγορα μεταβαλλόμενο κόσμο.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles