spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Τα δίδυµα ελλείµµατα του Καναδά

Τα δίδυµα ελλείµµατα του Καναδά

…συνέχεια από το προηγούμενο φύλλο

Ιδού μια περίληψη των υπηρεσιών που θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από μια προσπάθεια να μεταφερθούν στην ψηφιακή εποχή.
Υγειονομική περίθαλψη: Η εμπειρία μας κατά τη διάρκεια της COVID υπογράμμισε τα βαθιά ανεπαρκή επαρχιακά συστήματα τήρησης αρχείων υγείας και διαχείρισης δεδομένων, για παροχή υπηρεσιών, δημόσια υγεία και ερευνητικούς σκοπούς. Μια σημαντική επένδυση για τη βελτίωση των δεδομένων για την υγεία και την εκμετάλλευση αυτών των δεδομένων, μέσω ανάλυσης που βασίζεται σε τεχνητή νοημοσύνη, είναι η μοναδική καλύτερη πρωτοβουλία για την παροχή καλύτερης φροντίδας και μειωμένου κόστους. Μετακινώντας την υγειονομική περίθαλψη στην ψηφιακή εποχή και μεγιστοποιώντας την εικονική παροχή υπηρεσιών σε άτομα, όχι μόνο βελτιώνεται η ποιότητα της περίθαλψης – ειδικά η πρωτοβάθμια περίθαλψη και οι προληπτικές υπηρεσίες, αλλά η πρόσβαση σε εξειδικευμένη περίθαλψη μπορεί να επεκταθεί σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών και απομακρυσμένων κοινοτήτων.
Τα έσοδα από τη βελτίωση της παραγωγικότητας μπορούν να αναδιανεμηθούν για να αντιμετωπίσουν μία από τις άσχημες αλήθειες που εκτίθενται από την πανδημία – την απροσεξία μας ως κοινωνία στη φροντίδα των αδύναμων ηλικιωμένων. Με μεγαλύτερη προσοχή στην ψηφιοποίηση, μπορούμε να διορθώσουμε αυτήν την κενή τρύπα, διατηρώντας παράλληλα σταθερό το μερίδιο υγειονομικής περίθαλψης του ΑΕΠ.
Εκπαίδευση: Κανένας τομέας δεν ήταν πιο αργός στην προσαρμογή στην ψηφιακή εποχή από την εκπαίδευση. Η προσαρμογή απαιτεί επένδυση χρόνου και προσπάθειας εκ μέρους των εκπαιδευτών στην εκμάθηση του καλύτερου τρόπου παράδοσης υλικού και της δέσμευσης των μαθητών ουσιαστικά. Απαιτεί επίσης αλλαγή συστήματος για τη μεγιστοποίηση του δυναμικού της διαδικτυακής μάθησης για παιδιά στο σχολείο, για φοιτητές πανεπιστημίου και για ενήλικες, κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής τους ζωής.
Δικαιοσύνη: Η κατάσταση των δικαστηρίων μας παραμένει βυθισμένη σε διαδικασίες του 19ου αιώνα, το οποίο όχι μόνο αυξάνει το κόστος της δικαστικής διαδικασίας, αλλά συχνά αρνείται σε ανθρώπους (και επιχειρήσεις) πρόσβαση στη δικαιοσύνη. Η αυξημένη χρήση εικονικών διαδικασιών, ψηφιακών αρχείων και καλύτερης διαχείρισης δεδομένων, μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της δικαιοσύνης και στη βελτίωση της επιβολής από την αστυνομία και τις ρυθμιστικές αρχές.
Κανονισμός: Υπάρχουν δύο άλλα βασικά στοιχεία για την ενίσχυση της συμβολής των κυβερνητικών υπηρεσιών στην οικονομική ανάπτυξη: Ένα βελτιωμένο και συνεπές ρυθμιστικό πλαίσιο που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να επενδύουν με αυτοπεποίθηση και καλύτερες δημόσιες επενδύσεις σε υποδομές που διευκολύνουν την κυκλοφορία αγαθών, ατόμων και ηλεκτρονικών στοιχείων εντός του Καναδά και πέρα από τα σύνορά μας. Οι επιχειρήσεις μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο αγοράς κατά την πραγματοποίηση επενδύσεων. Ωστόσο, μπορούν να αντιμετωπίσουν καλύτερα αυτούς τους κινδύνους, εάν το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο είναι σαφές και λογικά απλό να συμμορφωθεί και να παρέχει υψηλό βαθμό βεβαιότητας για συνέχεια στο μέλλον. Δυστυχώς, στον Καναδά τις τελευταίες δεκαετίες, οι ομοσπονδιακοί, επαρχιακοί και τοπικοί κανονισμοί έχουν γίνει λιγότερο σαφείς, πιο περίπλοκοι, ειδικά όταν οι δικαιοδοσίες αλληλεπικαλύπτονται και πολύ πιο ακανόνιστοι και απρόβλεπτοι. Όχι μόνο το κόστος συμμόρφωσης έχει αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες, τόσο για τις μικρές όσο και για τις μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά οι απρόβλεπτες αλλαγές στους κανόνες κατά τη διάρκεια του σχεδιασμού ενός επενδυτικού έργου έχουν αφήσει τους επενδυτές όλο και πιο απρόθυμους να δουν τον Καναδά ως ένα καλό μέρος για να επενδύσουν. Οι επιχειρήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν σαφείς κανόνες για την επίτευξη κοινωνικών και οικονομικών στόχων – υψηλότερους κατώτατους μισθούς ή φόρο άνθρακα – αλλά μια πλατφόρμα διαρκώς μεταβαλλόμενων, λεπτομερών και συχνά αντικρουόμενων εργασιακών ή περιβαλλοντικών κανόνων, αυξάνει τον κίνδυνο μείωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας στον Καναδά. Η ανοικοδόμηση του Καναδά μετά την COVID απαιτεί από τις κυβερνήσεις σε όλα τα επίπεδα να δεσμευτούν για την «ανοικοδόμηση του Καναδά» μέσω αυξημένης σαφήνειας και σταθερότητας της νομικής και κανονιστικής διαδικασίας.
Υποδομή: Η υπόσχεση του 2015 για αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές που υποστηρίζονται από την Canada Investment Bank δεν έχει υλοποιηθεί μέχρι σήμερα. Εν μέρει, επειδή ο σχεδιασμός μεγάλων υποδομών είναι κατανοητά δύσκολος και απαιτεί υψηλό βαθμό συνεργασίας μεταξύ διαφόρων επαρχιακών και τοπικών κυβερνητικών οργανισμών, πολλαπλών συμφερόντων του ιδιωτικού τομέα και ομοσπονδιακών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της CIB. Μετά την COVID, πρέπει να προχωρήσουμε με μεγάλα έργα για να διευκολύνουμε την κυκλοφορία των εμπορευμάτων μας πέρα από τον Καναδά και πέρα από τα σύνορά μας. Πρέπει να μετακινήσουμε ανθρώπους (και αγαθά) αποτελεσματικά στις αστικές περιοχές μας, αν και τα πρότυπα κίνησης μπορεί τώρα να είναι κάπως διαφορετικά. Το πιο σημαντικό, πρέπει να συνδέσουμε όλα τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με Internet υψηλής ταχύτητας – ειδικά εκείνων που βρίσκονται εκτός των μεγάλων αστικών πυρήνων. Η ανοικοδόμηση της υποδομής θα απαιτήσει από κυβερνήσεις και ιδιωτικούς παρόχους να αξιοποιήσουν τις κεφαλαιαγορές για σημαντική οικονομική υποστήριξη. Αυτό το χρέος θα πρέπει να εξυπηρετηθεί και, ως εκ τούτου, τα έργα θα πρέπει να αποφέρουν τα δικά τους έσοδα, είτε μέσω άμεσων χρεώσεων χρηστών (διόδια, τηλεφωνικές χρεώσεις, λογαριασμοί κοινής ωφέλειας) είτε με ειδικούς φόρους. Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι κάποια υποστήριξη από τη γενική φορολογία για διευρυμένη υποδομή είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση του χρέους που απορρέει από την αναβάθμιση. Ωστόσο, χωρίς δέσμευση των κυβερνήσεων στην αρχή ότι οι χρήστες πρέπει να πληρώνουν, η CIB δε θα είναι σε θέση να δημιουργήσει τις ιδιωτικές επενδύσεις που απαιτούνται, για να φέρει την υποδομή του Καναδά σε επίπεδο εφάμιλλο πολλών άλλων χωρών που είναι σε θέση να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις για υποδομές στους λαούς τους.

| Η συνέχεια στο επόμενο…

*Ο David Allison Dodge είναι διακεκριμένος Καναδός οικονομολόγος και Μέλος του Τάγματος του Καναδά – Έχει διατελέσει για επτά (7) χρόνια Κυβερνήτης της Τράπεζας του Καναδά (1-2-2001 έως 31-12-2008)

Επιμέλεια στα ελληνικά:
Δημήτρης Ηλίας

Popular Articles