spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Το φιλότιμο νίκησε…

Μιχάλης Τελλίδης

Οι δράσεις εθελοντισμού παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοπική κοινωνία.
Ο εθελοντισμός άλλωστε, αποτελεί μία εκδήλωση κοινωνικής συμπεριφοράς όπου τα άτομα, χωρίς το κίνητρο της υλικής ανταμοιβής, προσφέρουν τον ελεύθερο χρόνο τους για ένα κοινωφελή σκοπό, είτε με δική τους πρωτοβουλία είτε στο πλαίσιο μιας ομάδας ή φορέα.
Η έννοια του εθελοντισμού, αυτή καθαυτή, είναι η βοήθεια σε κάποιον που έχει ανάγκη, η συμπόνια, η συμπαράσταση, η συμβολή στην προσπάθεια για μια πιο δίκαιη κοινωνία και γενικά η συμμετοχή στη συντήρηση και ανέξοδη λειτουργία ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού.
Η δύναμη του εθελοντισμού στις κοινωνίες των πολιτών είναι η βοήθεια στην διάδοση αξιών και κανόνων, η διευκόλυνση στην άσκηση κοινωνικών δικαιωμάτων, η συμβολή στη διάχυση πληροφοριών, η παροχή πληροφόρησης και γνώσης, η δημοσιοποίηση προβλημάτων κ.λπ.
Οι υποχρεώσεις των εθελοντών είναι να σέβονται τις αρχές και τους κανόνες τις ομάδας ή φορέα που συμμετέχουν, να κάνουν όσο πιο καλή δουλειά μπορούν, να είναι συνεπείς σε ότι αναλαμβάνουν, να έχουν σεβασμό προς τους άλλους και να τηρούν τους κανόνες προσωπικών δεδομένων, όπως ορίζει η νομοθεσία.
Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και δρα εποικοδομητικά στο κοινωνικό στερέωμα καθώς αφορά όλους ανεξάρτητα από κοινωνικές και οικονομικές διακρίσεις, προάγει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην προάσπιση των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων και ενδυναμώνει την κοινωνική αλληλεγγύη και συνοχή.
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές, ο εθελοντισμός είναι μία κίνηση καλής θέλησης, δεν είναι υποχρεωτικός και στηρίζεται στην αυτόβουλη συμμετοχή του ενεργού πολίτη.
Στόχος ενός εθελοντή είναι η βελτίωση των κοινωνικών, οικονομικών περιβαλλοντολογικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών και άλλων θεμελιωδών αναγκών μιας κοινωνίας.
Στο πλαίσιο αυτό στον Καναδά, όπως συμβαίνει σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες, έχουν κάνει την εμφάνισή τους πολλές μη κυβερνητικές οργανώσεις με πληθώρα εθελοντικών δράσεων και κύρια πεδία εφαρμογής την υγεία, τον πολιτισμό, τις κοινωνικές υπηρεσίες, την εκπαίδευση.
Τα τελευταία χρόνια η παρουσία του οργανωμένου εθελοντισμού γίνεται όλο και πιο αισθητή στην παροικία μας. Χαρακτηριστικά δείγματα αυτής της παρουσίας είναι οι κοινωφελείς δραστηριότητες διαφόρων εθελοντικών οργανώσεων όπως του «Οργανισμού Τρίτης Ηλικίας ΦΙΛΙΑ», του «Magic Mission», του «Φιλανθρωπικού Οργανισμού Ελληνίδων Κυριών», του «Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Σωκράτης», της «Ερανικής Επιτροπής EKMM», της «ΑΧΕΠΑ», του «Λυκείου Ελληνίδων Μόντρεαλ» κ.α.
Συχνά, οι εθελοντικές οργανώσεις καταφεύγουν σε ερανικές προσπάθειες ώστε να συγκεντρώσουν τα απαιτούμενα χρήματα για να εξυπηρετήσουν συγκεκριμένους σκοπούς.
Μία τέτοια προσπάθεια είναι και ο Ραδιοέρανος για τις ανάγκες των ελληνικών μας σχολείων που ξεκίνησε to 1997 με τη συμμετοχή όλων των Eνημερωτικών Mέσων της παροικίας μας. Οι ανάγκες αυτές, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται.
Το περασμένο Σαββατοκύριακο, τα ΜΜΕ ένωσαν και πάλι τις προσπάθειές τους με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ένα σεβαστό ποσό που τείνει να ξεπεράσει τις $250.000.
Πίσω από κάθε μεγάλη επιτυχία κρύβονται πολλοί άνθρωποι που φανερά ή σιωπηρά οργανώνουν τον έρανο. Συγχαρητήρια σε όλους. Ενωμένοι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά…

Popular Articles