spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση και Διαιτησία στο Κεμπέκ

Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση και Διαιτησία στο Κεμπέκ

Σε μια άνευ προηγουμένου κίνηση για να φέρει επανάσταση στη διαδικασία μικροδιαφορών στο Κεμπέκ, ο Simon Jolin-Barrette, υπουργός Δικαιοσύνης και Γενικός Εισαγγελέας, ανακοίνωσε την εφαρμογή υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και διαιτησίας για υποθέσεις με αξιώσεις 5.000$ ή λιγότερο.

Αυτή η σημαντική νομική μεταρρύθμιση, η οποία τέθηκε σε ισχύ από τις 23 Νοεμβρίου 2023, σηματοδοτεί μια κομβική αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται οι μικροδιαφορές στην επαρχία, με στόχο τη δημιουργία ενός πιο αποτελεσματικού, προσβάσιμου και ανθρώπινου συστήματος δικαιοσύνης.

ΣΤΑΔΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΛΕΣ

ΤΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Η μεταρρύθμιση εφαρμόστηκε αρχικά στο Laval, ακολουθούμενο από το Longueuil, το Richelieu, το Saint-Hyacinthe και το Quebec, από τώρα έως την 1η Μαρτίου 2024. Αυτή η σταδιακή προσέγγιση έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει μια ομαλή μετάβαση και τελικά να περιλαμβάνει όλες τις δικαστικές περιοχές στο Κεμπέκ. Ο στόχος είναι σαφής: να εξορθολογιστεί η νομική διαδικασία για μικροδιαφορές και να γίνει πιο εύκολα διαθέσιμη η δικαιοσύνη στους πολίτες του Κεμπέκ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ: ΜΙΑ ΑΛΛΑΓΗ

ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΤΕΡΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Για αξιώσεις ύψους 5.000$ ή λιγότερο, η υποχρεωτική διαμεσολάβηση μπαίνει πλέον στο παιχνίδι. Αυτή η διαδικασία απαιτεί από τα δύο αντιμαχόμενα μέλη να συμμετάσχουν σε διαμεσολάβηση πριν προσφύγουν στο δικαστήριο. Ο πρωταρχικός στόχος είναι η φιλική και αποτελεσματική επίλυση των διαφορών, με ένα μεσολαβητή που διευκολύνει τη διαδικασία διαπραγμάτευσης. Σε περίπτωση που η διαμεσολάβηση δεν καταλήξει σε συμφωνία, η υπόθεση θα προχωρήσει αυτόματα σε διαιτησία, διασφαλίζοντας την έγκαιρη επίλυση.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ

Σε περιπτώσεις όπου η αξίωση υπερβαίνει τα 5.000$, η διαμεσολάβηση παραμένει εθελοντική επιλογή σε όλες τις περιοχές του Κεμπέκ. Τα μέρη σε τέτοιες διαφορές μπορούν να επιλέξουν τη διαμεσολάβηση για να καταλήξουν σε φιλική επίλυση. Επιπλέον, η διαιτησία είναι επίσης διαθέσιμη, ιδιαίτερα στις περιοχές που επηρεάζονται από τη νέα ανάπτυξη. Η ιεράρχηση των υποθέσεων που επιλέγουν τη διαμεσολάβηση πριν από τη δικαστική προσφυγή, υπογραμμίζει τη δέσμευση της κυβέρνησης να προωθήσει τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς.

ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα νέα μέτρα αναμένεται να μειώσουν δραματικά το χρόνο επίλυσης μικροδιαφορών, μια ευπρόσδεκτη αλλαγή από τον τρέχοντα μέσο όρο των 22 μηνών για τη λήψη δικαστικής ακρόασης. Παρέχοντας στα μέρη περισσότερο έλεγχο επί της επίλυσης διαφορών τους και προωθώντας μια πιο συνομιλητική προσέγγιση, η διαμεσολάβηση εκτιμάται ότι θα επιλύει υποθέσεις εντός τριών έως εννέα μηνών, ανάλογα με την επιλεγμένη μέθοδο. Αυτό όχι μόνο επιταχύνει τη δικαιοσύνη αλλά και μετριάζει το άγχος που σχετίζεται με παρατεταμένες νομικές διαφορές.

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Η εισαγωγή της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης και διαιτησίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης νομοθετικής προσπάθειας, για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της προσβασιμότητας του δικαστικού συστήματος στο Κεμπέκ. Αυτή η πρωτοβουλία ευθυγραμμίζεται με την πρόσφατη έγκριση νόμου, που αποσκοπεί στην απλούστευση της πολιτικής δικονομίας στο Δικαστήριο του Κεμπέκ και στην προώθηση εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης διαφορών.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ο υπουργός Jolin-Barrette υπογράμμισε τη σημασία αυτής της μεταρρύθμισης, αναγνωρίζοντας το αδικαιολόγητο άγχος και τις καθυστερήσεις που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σε διαφορές μικροδιαφορών. «Δεν είναι φυσιολογικό για τους πολίτες να πρέπει να περιμένουν σχεδόν δύο χρόνια πριν εκδικαστεί η υπόθεσή τους σε μικροδιαφορές», δήλωσε. Ο υπουργός τόνισε το ρόλο τής διαμεσολάβησης, για να μπορέσουν τα μέρη να συμμετέχουν ενεργά στην επίλυση των διαφορών τους και τη συνολική βελτίωση που θα επιφέρουν αυτά τα μέτρα στις δικαστικές καθυστερήσεις σε αστικές υποθέσεις.

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, η διαμεσολάβηση έχει δείξει πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα. Το ποσοστό συμφωνίας σε υποθέσεις διαμεσολάβησης 5.000$ ή λιγότερο ανέρχεται στο 60%, ενώ είναι περίπου 55% για μεγαλύτερες αξιώσεις. Είναι σημαντικό ότι οι αξιώσεις ύψους 5.000$ ή λιγότερο αποτελούν πάνω από τις μισές υποθέσεις στο Τμήμα Μικροδιαφορών, υπογραμμίζοντας τον εκτεταμένο αντίκτυπο που ενδέχεται να έχει αυτή η μεταρρύθμιση.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles