spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

H σύγχρονη Ψηφιακή Φυλακή μας

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς*
ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΕΛΛΗΝΟΚΑΝΑΔΙΚΑ ΝΕΑ

«Η Τεχνοκρατική εποχή συνεπάγεται τη σταδιακή εμφάνιση μιας κοινωνίας, η οποία θα ελέγχεται και θα κυριαρχείται όλο και περισσότερο από μια ελίτ αποστασιοποιημένη από τις παραδοσιακές αξίες. Αυτή η ελίτ δε θα διστάσει να χρησιμοποιήσει τις πιο προηγμένες τεχνολογίες για την επίτευξη των πολιτικών της στόχων (…) για να διαμορφώσει τη δημόσια συμπεριφορά και να κρατήσει την κοινωνία υπό στενή εποπτεία και έλεγχο»

Ζμπίγκνιου Μπρεζίνσκι [Πολωνοαμερικανός διπλωμάτης και πολιτικός επιστήμονας, 1928-2017]

Η νεοπαγής μορφή ολοκληρωτισμού, ως μείζονα έκφανση της παγκοσμιοποίησης, υπό τις ερπύστριες της οποίας έχει τεθεί εξ ολοκλήρου η πραγματικότητα, αποτυπώνεται λίαν ευγλώττως δια της στεντόρειας διακήρυξης της πολύφερνης ψηφιακής πραγματικότητας, η οποία υπό το πρόσχημα του εκσυγχρονισμού της κοινωνίας αποβλέπει προεχόντως και κυρίως, εις το να εξυπηρετήσει αμιγώς πολιτικούς σκοπούς πλήρους ελέγχου της ροής της πληροφόρησης.

Ασφαλώς οι υποκριτικές δυνάμεις των εξωνημένων πολιτικών ταγών της καθεστωτικής τάξης το παρασιωπά αθέμιτα, διαφημίζοντας στεντορείως τη μείζονα πρόοδο εις την επίλυση των γραφειοκρατικών προβλημάτων, πλην όμως η αντικειμενική πραγματικότητα – ιδίως επί της Δικηγορικής καθημερινότητας – ήδη συνηγορεί εις τη διατύπωση των ως άνω σκέψεων, καθότι ουδόλως έχει συρρικνωθεί ο χρόνος διεκπεραίωσης των υποθέσεων και επάγομαι ακολούθως:

Καταρχάς, η ανάληψη των εκδικασθεισών υποθέσεων μετά των πρακτικών καθυστερούν δυσανάλογα με τη δια ζώσης αυτοπρόσωπη ανάληψη, ούτως ώστε να αναφύονται πρόσθετα προβλήματα, ιδίως εάν εκκρεμούν συναφείς δίκες και καθίστανται αδηρίτως αναγκαία η χρήση εγγράφων ή αποφάσεων προς ετέρα απόφαση, το αυτό συμβαίνει, και εις περίπτωση δημιουργίας σφάλματος δια ηλεκτρονικού τρόπου.

Εις επίρρωση των ως άνω καθίσταται η ηλεκτρονική παραγγελία πιστοποιητικών εγγράφων, ένθα απαιτείται ιδιαίτατα ικανό χρονικό διάστημα ίνα εκδοθούν, ιδίως καθότι αφορά τα περί των κληρονομικών, με αποτέλεσμα να παρέρχονται ταχθείσες προθεσμίες υπό διάφορες υπηρεσίες, καθότι επιτάσσουν τα εν λόγω πιστοποιητικά να μην εξικνούνται των τριών μηνών, πράγμα εξ ορισμού ανέφικτο και αδύνατο.

Τη φαύλη αυτή περιδήνηση των πολιτών και των Δικηγόρων την ονοματίζουν οι πολύφερνοι ευαγγελιστές της κίβδηλης προόδου ως εξέλιξη, απτό γεγονός το οποίο αποδεικνύει την ανελευθερία των εξαρτημένων αυτών προπαγανδιστών, από εσμό αφανών και άφατων συμφερόντων, οι οποίοι ενδοιάζουν να ομολογήσουν ευθαρσώς και να αποκαλύψουν αντικειμενικά την αλήθεια περί της αλυσιτέλειας της δήθεν ψηφιοποιήσεως των εν λόγω υπηρεσιών.

Έτερο παράδειγμα έκθεσης της Πολιτείας δια τις ανακρίβειες και τις δυστοπικές της διακηρύξεις περί της σύντμησης του χρόνο διευθέτησης διαδικασιών δια της ψηφιακής πραγματικότητας, καθίσταται ο καθημαγμένος Νόμος Κατσέλη, όπου διαρκούσης της δευτέρας παρατεταμένης περιόδου εγκλεισμού ένεκεν, και συνεπεία της πανδημίας, εγκαινιάστηκε η περιλάλητη πλατφόρμα ηλεκτρονικής επανακατάθεσης των εκκρεμών, εις πρώτο βαθμό, υποθέσεων των πολιτών προς υπαγωγή εις το Ν. Κατσέλη.

Δια του τρόπου αυτού, δήθεν επισπεύδοντο οι δίκες και ούτως θα εκμηδενίζονταν ο όγκος  της εργασίας των δικαστών, καθότι οι εν λόγω υποθέσεις ποσώς θα χρόνιζαν επί έτη άχρι της εκδικάσεως των, πλην όμως και τούτο απεδείχθη μία φενάκη, καθότι ουδένα ουσιαστικό και τελέσφορο αποτέλεσμα παρήγε.

Καταρχάς, μετά από δύο έτη ελάχιστες υποθέσεις έχουν εκδικασθεί, άρα αποδεικνύει ότι η ψηφιακή πραγματικότητα εξυπηρετεί κατά το μάλλον ή ήττον αλλότριους σκοπούς εξ αυτών δια των οποίων έχει θεσπιστεί και συν τοις άλλοις, εν περιπτώσει τυχόν σφάλματος επί της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, οφείλεις να επικοινωνήσεις με το διαχειριστή αμιγώς ηλεκτρονικά μέσω αποστολής e-mail.

H ανταπόκριση απαντήσεως επί των αιτημάτων ανάγεται μετά την πάροδο 8 μηνών εκ της ημερομηνίας υποβολής της και ούτω καθ’ εξής.

Απολαμβάνουμε λοιπόν αγεληδόν και απερίσκεπτα την υπερεκχειλίζουσα ευήθη παραπληροφόρηση των εγκάθετων «αετονύχηδων» του συστήματος, οι οποίοι φέρονται ότι αυτοκλήτως ενδιαφέρονται όλως υποκριτικώς, δια το συλλογικό καλό, όπως το ίδιο αφήγημα προεβλήθη παραπειστικά πέρυσι, με τη στανική επιβολή και σπουδή του υποχρεωτικού εμβολιασμού με γνώμονα την προάσπιση της δημόσιας υγείας ως εσωτερικό κίνδυνο και ασύμμετρη απειλή δια τη δημόσια ζωή των πολιτών της κοινωνίας, ενώ ουδέποτε ασχολήθηκαν μέχρι τούδε δια τις άθλιες συνθήκες νοσηλείας εις τα δημόσια νοσοκομεία καθώς και δια τη χαίνουσα ανεξέλεγκτη πληγή των λοιμώξεων, η οποία ενδημεί ανεπίλυτη, ως εκ τούτου, αυτή ταύτη, είναι η επιβολή της «Οργουελιανής» πραγματικότητας του αντεστραμμένου βιούμενου κόσμου μας.

Συνελόντι ειπείν, το ζητούμενο είναι ο πολίτης να αφυπνισθεί και να μη θέτει εαυτόν προς εκμετάλλευση προς τους επίδοξους ταγούς του συστήματος, οι οποίοι αποβλέπουν ευθέως προς την ίδρυση μίας νεοφεουδαρχίας άνευ εθνών κρατών και πολιτισμικών ταυτοτήτων, ήδη εν άλλοις λόγοις, βιώνουμε εις τις παρυφές της εποχής του Αντίχριστου της αποκαλύψεως του Ιωάννη.

Popular Articles