spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Εθνική Πολυοργανική Ανεπάρκεια

Η μάστιγα της πολιτικής ορθότητας εδράζεται σε ορισμένες ατζέντες, οι οποίες εξικνούνται πέραν του Ατλαντικού, οι οποίες λόγω ισχυράς πολιτικής και οικονομικής στηρίξεως επιβάλλουν μία Νέα Τάξη Πραγμάτων εις την κοινωνία, την οποία εγκαθιδρύουν, λόγω της ισχύος τους, παντελώς αντιδημοκρτικά, προβάλλοντας ορισμένα πρότυπα, συνεργεία των θεσμικών ελίτ ανά τον κόσμο, ίνα διαπλάσουν, εκ του μη όντος, μία νέα πραγματικότητα, η οποία θεμελιώνεται αμιγώς εις το ιδεολόγημα του δικαιωματισμού.

Χαράλαμπος Β. Κατσιβαρδάς

Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω

Ο λόγος περί της δήθεν ρευστότητας του φύλου και των λοιπών αποδομητικών θεωριών του πολιτισμικού μαρξισμού οι οποίες επιβάλλονται βιαίως εις την κοινωνία, ως αυθεντικές και αξιωματικά παραδεδεγμένες αρχές, μην επιδεχόμενος επιστημονικού αντιλόγου, θεμελιωμένες μόνον εις την φετιχοποίηση τρόπον τινά του δικαιωματισμού, τίθενται επ’ αμφιβόλω.

Οι σαθρές ασφαλώς τοιαύτες θεωρίες στερούνται σοβαρού επιστημονικού υποβάθρου, διότι παρασιωπούν τις παλαιότερες διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι οποίες ερμηνεύουν εμβριθώς τις εν λόγω τάσεις ορισμένων ανθρώπων.

Οι δογματικές αυτές απόψεις, επιβάλλουν την ανοχή παντί προσφόρω τρόπω, δια μετέλευσης ρητορικής μίσους και αποκλεισμού, εις όποιον τολμήσει να φέρει αντίρρηση ή εκφράσει σκεπτικισμό περί της εγκυρότητας της επιστημονικής προελεύσεως των θεωριών περί της φύλων και ούτω καθ’ εξής.

Ο νεοπαγής αυτός ολοκληρωτισμός συνεπικουρείται υπό τη σύγχρονη ανορθόλογη αστυνομία σκέψεως, η οποία διώκει ο,τιδήποτε αντιλέγει προς τον ολετήρα της μονολιθικής αυτής επιβολής της πολιτικής ορθότητας, στιγματίζοντας τον ως αιρετικό, εξοστρακιστέο και διωκτέο.

Η πρωτοφανή αυτή ποινικοποίηση του φρονήματος, εργαλοποιεί το Νόμο περί ρατσισμού, τη διέγερση σε βιαιοπραγίες ή αμοιβαία διχόνια μεταξύ της κοινωνίας, διατάξεις τις οποίες οι μηχανισμοί αυτοί προπαγάνδας της νεοπαγούς αυτής τάξης πραγμάτων τη μετέρχονται μονομερώς, κατασιγώντας ότι οι ίδιοι επί της ουσίας διαπράττουν τα αδικήματα αυτά κατά της κοινωνίας.

Περαιτέρω λοιπόν, ενταύθα έχουμε να κάνουμε με μία δικτατορική πρακτική, η οποία επιβάλλει τους κανόνες της άνευ ετέρου τινός, υπό το πρόσχημα της αόριστης έννοιας του προοδευτισμού, καταλύοντας οιαδήποτε αντίθετη άποψη, προσάπτοντας το στίγμα του ομοφοβικού, συντηρητικού κ.τ.λ., άρα πρόκειται δια μία αρτιφανή αντιδημοκρατικη πρακτική, η οποία χορηγεί αφειδώς, προς τους οιονεί αντιφρονούντες, πιστοποιητικά φρονημάτων, διχάζοντας την κοινωνία.

Η μονομέρεια αυτή, και η πρωτόφαντη σπουδή περί της στανικής επιβολής ενός εσμού απόψεων μίας μερίδας πολιτών, μόνον ιδιάζουσα απορία δημιουργία εις τη βάση της κοινωνίας, αρθρώνοντας ομοθυμαδόν το εύλογο και αμείλικτο ερώτημα, ποιος κυβερνά αυτόν τον τόπο και πόθεν εδράζονται και επιπολάζουν αυτές οι αρχές οι οποίες φιλοδοξούν να αλώσουν νύκτωρ αλλά ξύλοις και ροπάλοις τη βάση της κοινωνίας;

Η κοινωνική σήψη, η πολιτισμική παγκοσμιοποίηση, η βαθμηδόν αντικατάσταση του ελληνικού πληθυσμού, η πτωχοποίηση των συμπολιτών μας, η προιούσα αύξηση της ανεργίας, οι αιφνίδιοι θάνατοι και η σωρεία ενσκηψάντων προβλημάτων υγείας μετά τον επιβεβλημένο εμβολιασμό, ουδέναν απασχολούν, το αυτό δε συμβαίνει με τον καλπάζοντα και επελαύνοντα αφελληνισμό, καθότι εγκαθιδρύεται και εκπηδά απρόσκοπτα μία πολυπολιτισμική κοινωνία, τα ιδιαίτερα θρησκευτικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά αυτής διαφυλάττονται ερμητικά εις βάρος των ελλαδικής ταυτότητας, η οποία πνέει τα λοίσθια δια της συναυτουργίας της Επισήμου Ελλαδικής Εκκλησίας, η οποία καθεύδει τον νήδυμον ύπνο, τηρούσα αιδήμονα σιωπή δια της εκμαυλιστικής κατάρρευσης της καθημαγμένης Πατρίδας μας.

Οι πρόσφατες εκλογές απέδειξαν ότι το Ελλαδικό αυτό κράτος έχει ανυπερθέτως διαφθαρεί, καθώς ο λαός έχει υποστεί μία εθνικά υπέρμετρα ανεπανόρθωτα και δυσχερώς αναστρέψιμη ηθική βλάβη, έχει καταρρακωθεί το ηθικό του, έχει αποσαρθρωθεί ο συνεκτικός κοινωνικός ιστός αλληλεγγύης, και έχει λαβωθεί άπαξ και δια παντός η εθνική συνείδηση, πρόκειται δια έναν ιδιοτελή, βαθιά κακοποιημένο, ριζωμένο ανθέλληνα, ο οποίος απλώς, παρεκτός ορισμένων φωτεινών εξαιρέσεων, κατοικοεδρεύει εις το γεωγραφικό χώρο Ελλάδα, όντας διατεθειμένος να απεμπολήσει το παν, γη και ύδωρ, προκειμένου να εξυπηρετήσει αμιγώς τα σφέτερα συμφέροντα του, παντί προσφόρω τρόπω και παντί τιμήμασι.

Η Ελλάς εάλω, διωκόμασθε για τα φρονήματα και δια την αντίστασή μας, καθότι ευαγγελιζόμεθα μία δυναμική πατρίδα με ισχυρά ταυτότητα, συνείδηση των αγώνων των προγόνων της και αγάπη για την παράδοση και υπερηφάνεια δια την Ορθοδοξία – ο καιρός γαρ εγγύς, το γε νυν έχον διηνεκής αγών καθότι το έθνος δεν ορρωδεί προ ουδενός.

Εν κατακλείδι, θα χρειαστεί έτι περαιτέρω χρόνος, ούτως ώστε ο λαός να αντιληφθεί τη χαοτική διάσταση και το διάκενο μεταξύ αληθείας και ψεύδους μεταξύ των πολιτικών, ούτως ώστε να αντιληφθεί το τι ακριβώς συμβαίνει, διότι παρά τις τόσες πανθομολογούμενες πλημμέλειες της παρελθούσης τετραετίας, και το συνακόλουθο σφυροκόπημα προς τα δικαιώματα των πολιτών, ο λαός επιθυμεί εκ νέου άρτον και θεάματα δια της Ν.Δ.

Popular Articles