spot_img
spot_img
spot_imgspot_img

Top 5 This Week

spot_img

Related Posts

Οι Φιλόδοξες Κλιματικές Προσαρμογές του Μόντρεαλ

Οι Φιλόδοξες Κλιματικές Προσαρμογές του Μόντρεαλ

Σε μια καινοτόμα κίνηση, η Πόλη του Μόντρεαλ αποκαλύπτει έναν εκτεταμένο κατάλογο πρωτοβουλιών, με σκοπό να επιταχύνει την προσαρμογή της στις ραγδαίες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στα επόμενα χρόνια, συγκεκριμένα το 2024 και 2025, το Μόντρεαλ προγραμματίζει να αναβαθμίσει το αστικό του τοπίο με τη δημιουργία περίπου τριάντα σχεδίων με την ονομασία «πάρκα σφουγγάρια» και την προσαρμογή 400 σχεδίων με την ονομασία «σπόγγο – πεζοδρομίων». Αυτές οι καινοτόμες εγκαταστάσεις σχεδιάζονται στρατηγικά, για την ανακούφιση από τις συνέπειες των όλο και συχνότερων και έντονων καταιγίδων, ένα φαινόμενο που αποδίδεται στην κλιματική αλλαγή.

Η βασική έννοια πίσω από αυτές τις επιφανειακές αναπτύξεις, που συνεργάζονται με την υφιστάμενη υπόγεια υποδομή, είναι να επιβραδύνουν τη σημαντική ροή νερού προς και εκτός της πόλης, κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών βροχοπτώσεων, όπως αναλύεται στην ανακοίνωση Τύπου της Πόλης του Μόντρεαλ. Αυτό αποτελεί μια σημαντική μετάβαση προς το βιώσιμο αστικό σχεδιασμό.

Ο συνολικός στόχος είναι φιλόδοξος: η δημιουργία τουλάχιστον 8.500 τετραγωνικών μέτρων υποδομών εκτροπής πράσινου στο επίπεδο του δρόμου, ικανών να διατηρούν νερό ισοδύναμο με τρεις πισίνες κολύμβησης των Ολυμπιακών Αγώνων. Αυτό όχι μόνο επιβεβαιώνει τη δέσμευση του Μόντρεαλ για την κλιματική ανθεκτικότητα αλλά τοποθετεί επίσης την πόλη, ως έναν παγκόσμιο ηγέτη σε καινοτόμες αστικές προσαρμογές.

Σε αντίθεση με τις υπόγειες δομές, αυτά τα έργα επιφανείας θεωρούνται πιο αποτελεσματικά και οικονομικά βιώσιμα στη μείωση των επιπτώσεων των ισχυρών βροχοπτώσεων, όπως επισημαίνει η πόλη. Το Μόντρεαλ τονίζει, ότι αυτές οι προσαρμογές είναι ένα στρατηγικό και οικονομικά αποτελεσματικό μέσο, για την αντιμετώπιση των επιδεινούμενων προκλήσεων που θέτει η κλιματική αλλαγή.

Οι διάφορες τροποποιήσεις εξυπηρετούν διάφορα σενάρια επιπτώσεων ισχυρών βροχοπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η επανακατεύθυνση του νερού προς τον ποταμό, η πλήρης διατήρηση μέχρις ότου το δίκτυο αποχέτευσης μπορέσει να τα διοχετεύσει, ή η μη παρεμπόδιση μιας φυσικής ροής μέσα από διαπερατά επιφανειακά εδάφη. Παραδείγματα περιλαμβάνουν την εφαρμογή χλοοκαλλιέργειας, κατακόρυφων χώρων παιχνιδιού και πολυλειτουργικών πάρκων.

Ένα καίριο στοιχείο από την ανακοίνωση τύπου της Πόλης του Μόντρεαλ, υπογραμμίζει τη σημασία αυτών των επιφανειακών προσαρμογών: «Σε αντίθεση με τις υπόγειες υποδομές, αυτές οι επιφανειακές προσαρμογές αποτελούν έναν αποτελεσματικότερο και πιο οικονομικό τρόπο για τη μείωση των επιπτώσεων των ισχυρών βροχοπτώσεων». Τα καινούργια προγράμματα αντικατοπτρίζουν την καινούργια φιλοσοφία αστικού σχεδιασμού, αγκαλιάζοντας λύσεις βασισμένες στη φύση, που συνάδουν με τη δέσμευση της πόλης για τη βιωσιμότητα.

Η οικονομική στήριξη γι’ αυτήν την καινοτόμα προσπάθεια εξασφαλίζεται μέσω μιας στρατηγικής συμφωνίας ύψους $117 εκατομμυρίων, υπογεγραμμένης με την κυβέρνηση του Κεμπέκ ως μέρος του Πράσινου Οικονομικού Σχεδίου. Αυτή η χρηματοδοτική στήριξη υπογραμμίζει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών και επαρχιακών αρχών στην αντιμετώπιση των επειγόντων προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής.

Η Πόλη του Μόντρεαλ υπογραμμίζει με υπερηφάνεια ότι, από την έναρξη αυτών των πρωτοβουλιών το 2022, έχει ήδη σημειωθεί σημαντική πρόοδος. Έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία επτά «πάρκα σφουγγάρια», παράλληλα με προσαρμογή 800 «σπόγγο – πεζοδρομίων». Αυτές οι πρώιμες επιτυχίες παρέχουν συγκεκριμένα στοιχεία, για την προορατική προσέγγιση της πόλης στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή.

Επισημαίνοντας την παγκόσμια σημασία των προσπαθειών του Μόντρεαλ, η πόλη εστιάζει την προσοχή σε μια μελέτη του Καναδικού Ινστιτούτου Κλίματος, που παρατίθεται στην ανακοίνωση Τύπου. Η μελέτη υποδεικνύει, ότι κάθε δολάριο που επενδύεται σε μέτρα προσαρμογής στο κλίμα οδηγεί σε εξοικονόμηση από $13 έως $15. Αυτός ο οικονομικός λόγος ενισχύει περαιτέρω τη σημασία της επένδυσης σε βιώσιμη και ανθεκτική αστική ανάπτυξη.

Η διεθνής κοινότητα συγκεντρώνεται στο Μόντρεαλ, καθώς η πόλη φιλοξενεί το συνέδριο Adaptation Futures 2023 στο Κέντρο Συνεδρίων του Μόντρεαλ. Με πάνω από 1500 διεθνείς ειδικούς στην προσαρμογή στις αλλαγές του κλίματος παρόντες, αυτό το συνέδριο αναγνωρίζεται ως η μεγαλύτερη παγκόσμια συγκέντρωση που αφιερώνεται στο κρίσιμο ζήτημα της προσαρμογής σε ένα εξελισσόμενο κλιματικό τοπίο.

Πολιτικοί, όπως οι Υπουργοί Περιβάλλοντος Steven Guilbeault και Benoit Charrette, μαζί με τη Δήμαρχο του Μόντρεαλ, Valérie Plante, συμμετέχουν ενεργά στο πλαίσιο αυτής της επιδραστικής παγκόσμιας διάσκεψης. Τα θέματα που αναλύονται από τους συμμετέχοντες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από την ακτογραμμική διάβρωση έως τις οικονομικές συνέπειες των αλλαγών του κλίματος. Συζητήσεις θα περιλαμβάνουν επίσης τον τομέα των μεταφορών και της διανομής ενέργειας.

Επιπλέον, το συνέδριο θα υποδεχτεί πολλούς εκπροσώπους από χώρες του νότου, που επηρεάζονται συχνά δραματικά από τις αποκαλούμενες αλλαγές του κλίματος. Από το 2011, αυτό το συνέδριο οργανώνεται κάθε δύο χρόνια, παρέχοντας ένα πλαίσιο για τη συζήτηση και την ανταλλαγή ιδεών, για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή. Η συνέχεια του συνεδρίου αποτελεί έναν ακλόνητο δείκτη της αδιάλειπτης δέσμευσης της παγκόσμιας κοινότητας στη συλλογική δράση και τις κοινές λύσεις, αντιμέτωπη με ένα διαρκώς εξελισσόμενο κλιματικό τοπίο.

Οι φιλόδοξες κλιματικές προσαρμογές του Μόντρεαλ δεν υποδεικνύουν μόνο μια μεταστροφή στον αστικό σχεδιασμό αλλά και υπογραμμίζουν τη δέσμευση της πόλης στη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Ως παγκόσμιος ηγέτης σε κλιματικές πρωτοβουλίες, το Μόντρεαλ θέτει ένα προηγούμενο για πόλεις σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας ότι οι προορατικές λύσεις βασισμένες στη φύση, δεν είναι μόνο εφικτές, αλλά αναγκαίες για τη διασφάλιση ενός βιώσιμου μέλλοντος μπροστά στην κλιματική αλλαγή. Το συνέδριο Adaptation Futures 2023 αποτελεί μια μαρτυρία του συλλογικού πνεύματος που απαιτείται, για την αντιμετώπιση των πολύπλοκων προκλήσεων που παρουσιάζει η κλιματική αλλαγή σε παγκόσμια κλίμακα.

Dimitris Ilias
Dimitris Iliashttp://www.ns-news.com
Dimitris Ilias is a Local Journalism Initiative Reporter for the North Shore News, Dimitri@newsfirst.ca

Popular Articles